„Noční Televizní noviny se s diváky loučí s průměrnou sledovaností za rok 2013 přes 440 tisíc diváků v cílové skupině 4+, ve skupině 15–54 podíl na sledovanosti činil 20,5 %, což je řadí mezi nejsledovanější zpravodajské relace v České republice. Aktuální podíl na sledovanosti Nočních Televizních novin v cílové skupině 15–54 v podzimní sezóně je vyšší než podíl na sledovanosti jakékoliv zpravodajské relace konkurenčních stanic,“ sdělila Janíková Fianová.

„Poslední výzkumy diváckých preferencí jasně poukázaly na měnící se složení programového apetitu diváků TV Nova. Vzhledem k hojnému zastoupení zpravodajských relací na obrazovkách Novy jsou diváci dostatečně informováni o stěžejních událostech v průběhu celého dne. Ve večerních hodinách, respektive po 22. hodině diváci preferují zábavu v podobě nezpravodajských pořadů. V souvislosti s tím jsme se rozhodli vyjít vstříc přání diváků a nahradit Noční Televizní noviny,“ komentovala programovou změnu programová ředitelka Alex Ruzek.

Žádná moderátorka neodejde

Nikdo z moderátorů obrazovku neopustí. Petra Svoboda dále působí v Poledních a Odpoledních Televizních novinách, Emma Smetana a Markéta Fialová budou dále moderovat zejména hlavní zpravodajskou relaci od 19.30 hod.

Petra Svoboda

Petra Svoboda

FOTO: Nova/Lenka Hatašová

„Stojí přede mnou další výzva v podobě Poledních a Odpoledních Televizních novin. Každá zpravodajská relace je svým způsobem odlišná, má své tempo, odlišnou stopáž. Jsem ráda, že se s diváky prostřednictvím obrazovek budu setkávat i během denních hodin. Moc se na ně těším a doufám, že i pro ně to bude vítaná změna,“ dodala Petra Svoboda.