„Dospěli jsme k závěru, že soud prvního stupně nepochybil,“ uvedl předseda odvolacího senátu Jiří Čurda, byť poznamenal, že dohoda mezi Milerem a jeho dcerou není perfektní licenční smlouvou a nemá všechny náležitosti.

„Musím podotknout, že ani moje sestra nesouhlasí s tím, abych pokračovala v kreslení. Je mi to líto,“ uvedla zklamaná Milerová po rozsudku. Dodala, že má rozpracovanou další knihu, tentokrát ale patrně bez oblíbeného Krtečka.

Kateřina Milerová je výtvarnicí stejně jako její otec. Vychází z toho, že jí otec v roce 2011, než zemřel, poskytl licenci, a tím i svolení, že může dál pokračovat v kreslení postavičky Krtečka. Podle Fischerové je však licence neplatná, protože nikde nebyla uvedena výše ceny licence. Tu ale Milerová podle svého právníka Richarda Pechy neřeší. „(Milerová) chce zpracovávat jeho dílo, neřeší výši finančního plnění,“ uvedl Pecha. „Správce dědictví se domáhá toho, aby se zdržela zpracovávání díla,“ dodal.

Paní Krtečková je plagiát

V knize Krtek na návštěvě vystupuje i nová postava – paní Krtečková, což je podle dalšího argumentu správkyně dědictví plagiát. „Je to Krtek, jenom má růžovou mašli a růžové korále na ruce. Nejde tedy o přepracované, ale o stejné dílo,“ vysvětlil postoj Fischerové její právník Jiří Matzner. Fischerová tvrdí, že Milerová neměla oprávnění k nakládání s postavičkou Krtka a kniha je podle Fischerové právě neoprávněné nakládání s dílem.

Nejraději tvoří ve svém ateliéru nedaleko Sázavy.

Kateřina Milerová na archivním snímku

FOTO: archív Kateřiny Milerové

Spory kolem oblíbeného kresleného hmyzožravce se táhnou řadu let, zatím není ani zřejmé, kdo všechno má po výtvarníkovi dědit. Miler po sobě totiž zanechal několik různých závětí. Fischerová, která ze své pozice musí chránit Milerův majetek i proti samotným dědicům, vede další spor s výtvarníkovou vnučkou Karolínou. Ta poskytuje licence na Krtečka na základě smlouvy, o níž soud loni nepravomocně prohlásil, že je neplatná. Vnučka se rovněž odvolala.