Na jedné straně Kholl neprochází evidencí studentů, chybějí doklady o platbě školného a nedohledala se ani jeho bakalářská práce. Naopak bývalý rektor školy Ladislav Zapletal zase u soudu tvrdil, že Kholl řádně studoval, osobně ho přezkušoval a vystavil mu také diplom.

KOMENTÁŘ DNE:
Vláda není polokomunistická - Argumentaci k povaze nové vlády s důvěrou analyzuje Jiří Pehe. Čtěte zde >>
Zvítězí anglický lid, nebo EU – Britsko-unijní bitvu o brexit komentuje Alexander Tomský. Čtěte zde >>

Po této jeho výpovědi podal současný rektor VKE Zdeněk Koudelka trestní oznámení za zpronevěru s tím, že pokud Zapletal tvrdí, že Kholl studoval a platba za školné v celkové částce více než sto tisíc korun se nedohledala, peníze si musel nechat. Jenže ani tahle verze se neprokázala.

„Policie případ odložila s tím, že k žádnému trestnému činu nedošlo,“ konstatoval Ivo Hahn z brněnského městského státního zastupitelství.

Celá kauza tak míří do slepé uličky. „Škola tvrdí, že můj klient tam nikdy nestudoval, ale druhým dechem říká, že zaplatil školné, které si měl nechat Zapletal. To je postavené na hlavu,“ upozornil Khollův advokát.

Odmítl vypovídat

Sám Kholl v přípravném řízení odmítl vypovídat, u soudu pak trval na tom, že do školy chodil a úspěšně absolvoval státní závěrečnou zkoušku.

„Divím se, proč tady vůbec sedím,“ prohlásil policista z lavice obžalovaných.

Soudce Tomáš Mahr poté, co mu státní zástupce sdělil, že trvá na podané obžalobě, jednání odročil mimo jiné proto, aby si opatřil spis právě ve věci prověřování trestního oznámení na Zapletala kvůli možné zpronevěře školného. Kholla už jednou okresní soud zprostil obžaloby.

„Doložil listiny podepsané rektorem, ze kterých lze usuzovat, že byl studentem této školy. Z výpovědi svědka Zapletala je zřejmé, že proběhla státní závěrečná zkouška. Výsledkem bylo vydání diplomu, který svědek osvědčil svým podpisem jako rektor,“ uvedla soudkyně Kateřina Vltavská.

Jenže rozsudek v rámci odvolacího řízení rozcupoval Krajský soud v Plzni s tím, že dokazování je neúplné a je zapotřebí ho doplnit tak, aby bylo možné rozhodnout, zda skutek popsaný v obžalobě je, či není trestným činem a kdo za něj případně nese zodpovědnost.