Od té doby plzeňský krajský soud už nesčetněkrát nařídil veřejné zasedání, ale dosud žádný ortel nevyřkl. Nestalo se tak ani po posledním jednání minulý týden. A důvod? Předseda senátu trvá na Nocarově osobní přítomnosti, ačkoliv zákon to v případech obnovy řízení striktně nevyžaduje. A Nocar, na něhož je od roku 2002 vydán zatykač, samozřejmě ví, že kdyby přišel, putoval by rovnou za mříže. Podle pravomocného rozhodnutí soudu si má za krácení daně odsedět pět let.

„Jednání o obnově procesu nařizujeme dvakrát do roka. Ani jednou se odsouzený muž nedostavil, pouze je přítomen jeho právní zástupce, který tvrdí, že neví, kde se klient zdržuje. Máme v ruce vyjádření pražského vrchního soudu, podle kterého je čistě na zvážení předsedy senátu, zda je zapotřebí k projednání žádosti o obnovu řízení osobní účast odsouzeného. A v tomto případě na ní trváme,“ řekl Právu mluvčí Krajského soudu v Plzni David Unger. Ten upozornil na to, že vrchní soud považuje tento postup za zákonný.

„Průtahy řízení tak nejdou za námi, ale zdržování je na straně odsouzeného. My ho tím na žádných právech nekrátíme,“ pokračoval Unger.

Poštu nepřebírá

V žádosti o obnovu řízení požaduje Nocar slyšení tří nových svědků, kteří mají potvrdit, že s nimi byl v určitou dobu na určitém místě, a tím znevěrohodnit tvrzení obžaloby.

„Vzhledem k tomu, že mají svědčit v jeho prospěch a vnést do případu něco nového, tak máme za to, že je nezbytná v zájmu zjištění skutečného stavu věci jejich konfrontace s odsouzeným,“ sdělil Unger.

Soud doručuje Nocarovi oznámení o konání veřejného zasedání pořád na jednu a tutéž adresu, kterou má uvedenou jako trvalé bydliště v evidenci obyvatel a již uvádí i jeho právní zástupce. „Je to jeho jediná známá adresa, ale poštu tam nepřebírá. Ve chvíli, kdy ho chceme u jednání, je v jeho zájmu se dostavit. My ho za to nemůžeme nijak sank­cionovat, protože to není jeho povinnost, ale zároveň od nás nemůže očekávat, že o jeho návrhu rozhodneme,“ uzavřel mluvčí soudu.

Ze soudního spisu Právo zjistilo, že trestné činnosti se Nocar dopustil v roce 1994, kdy na zpětném odpočtu daně z přidané hodnoty neoprávněně získal téměř pět miliónů korun. Do daňového přiznání totiž zahrnul falešné faktury za smyšlené nákupy, například za zakoupení vysílacích práv pro Českou televizi a TV Nova v řádu miliónů korun.