„Nejméně v posledních dnech života se u poškozeného projevovaly obtíže typicky spjaté s nepodáváním inzulínu, zejména malátnost, únava, dehydratace, polyurie, žízeň, zvracení střevního obsahu a kruté bolesti břicha, čehož si byli obžalovaní vědomi, znali příznaky nemoci, přesto jimi na ně nebylo ani jedenkrát reagováno přivoláním lékařské pomoci a naopak je před lékaři úmyslně tajili a kontaktu s nimi se vyhýbali,“ píše se v rozsudku.

Chlapec, který byl od narození vážně nemocný, trpěl mozkovou obrnou a epilepsií, lékaři ještě navíc diagnostikovali cukrovku. Rodiče věděli, že podávání inzulínu je jedinou možností, avšak raději se spoléhali na alternativní léčebné postupy a v diabetickém deníčku falšovali hodnoty naměřené glukometrem.

Původně dostali 15 let

Rodiče byli původně potrestáni 15 lety vězení za vraždu, Vrchní soud v Praze ale jejich trest snížil na osm let a překvalifikoval trestný čin na těžké ublížení na zdraví.

„Ani ve zjevně horšícím se stavu poškozeného, který vykazoval znaky pokročilé reakce na vysazení léčby inzulínem, se kterým byli obvinění rovněž seznámeni jak teoreticky, tak prakticky, neposkytli poškozenému ani minimální lékařskou pomoc, naopak z plánované preventivní prohlídky na diabetologii nedlouho před smrtí poškozeného upustili pod smyšlenou záminkou,“ upozornili soudci NS.

Dodali, že rodiče svému dítěte nechtěli vědomě ublížit, naopak po celou dobu péče nelitovali času ani peněz při péči o syna. Nicméně podle Nejvyššího soudu věděli, co se může při vysazení léčby stát.