Státní zástupkyně je obžalovala ze zločinu obecného ohrožení z nedbalosti. Oba obžalovaní odmítli v úterý u soudu vypovídat.

„Seděl jsem v předposledním vagónu. Najednou jsem zaregistroval takový zvláštní zvuk, jako by se o sebe třela železa. Vykoukl jsem z okna ven a všiml si, že vagón před námi jede po správné koleji a ten náš jako by jel bokem. Chtěl jsem zatáhnout záchrannou brzdu, ale měl jsem strach. Pak můj spolucestující, který se také díval z okna, zakřičel, že proti nám jede jiný vlak. Vyběhl z kupé a sněžil se někam utéct. Já jsem si sedl a připravoval se na náraz. Když přišel, praštil jsem se hlavou do okna a dál si nic nepamatuji,“ citoval soudce výpověď cestujícího Jakuba Fojtíka.

Signalista přehodil výhybku dřív

Obecného ohrožení se měli oba zaměstnanci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) dopustit tím, že nepostupovali tak, jak jim ukládají předpisy k zajištění bezpečnosti drážní dopravy. Přičemž svým jednáním vystavili lidi nebezpečí těžké újmy na zdraví a způsobili škodu velkého rozsahu.

Do lokomotivy rychlíku, který čekal na povolení vjezdu do stanice Horažďovice-předměstí, narazil předposlední vagón protijedoucího vlaku. To se stalo poté, co signalista přehodil výhybku dříve, než po ní celá souprava projela.

Přední podvozek předposledního vagónu tak jel ještě po správné koleji, ale zadní podvozek a poslední vagón vlaku jely po koleji, na níž stál druhý vlak.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Srážka vlaků v Horažďovicích. Archivní záběry. Zdroj: Právo

Podle vyšetřovatelů signalista přestavěl výhybku bez jednoznačného pokynu výpravčího. V té době nefungovala automatika na přestavění výhybky a signalista ji ovládal ručně z několik stovek metrů vzdáleného stavědla, ze kterého na ni neviděl.

„S ohledem na vzdálenost výhybky od svého stanoviště a dobu, jež uplynula od chvíle, kdy okolo jeho stanoviště projel vlak, do chvíle přijetí pokynu k přestavění výhybky, si nemohl být jist, že vlak výhybku skutečně všemi svými vagóny opustil,“ píše se ve zprávě Drážní inspekce, ze které policie vycházela.

Nejednoznačné pokyny 

Výpravčí měl pochybit tím, že se nepřesvědčil o volnosti vlakové cesty a signalistovi udílel nejednoznačné pokyny. Oba tak porušili technologické postupy pro zajištění bezpečnosti dopravy, které jsou stanoveny vnitřními předpisy provozovatele dráhy.

Podle nich musí být pokyny v dopravní službě srozumitelné, aby bylo vyloučeno jakékoli nedorozumění a nebyla ohrožena bezpečnost provozu na železniční trati.

Podle zachycené telefonické komunikace obou aktérů signalista řekl: „Ale jo, jdu to přehodit, jo?“ Na to výpravčí reagoval: „No.“

„Z kontextu dopravní situace je zřejmé, že signalista žádal výpravčího o souhlas k přestavění výhybky, na kterou ze svého stavědla neviděl. Výpravčího odpověď byla neurčitá, ale signalista ji pochopil jako pokyn k přestavění výhybky,“ reagovali na tento dialog drážní inspektoři.