„U berounské policie se nepostupovalo, jak by se mělo,“ shrnul soudce. Celkem 18 berounských strážníků sedělo na lavicích pro obžalované včetně velitele Pavla Nováka. Obžaloba jim kladla za vinu, že v rozporu se zákonem promíjeli špatné parkování kolegům z Policie ČR, kteří v mnoha desítkách případů vyvázli zcela bez trestu a nikdy nemuseli platit pokuty za špatné parkování a nasazení botičky na svá soukromá auta.

Podle soudce právě Novák zavedl v Berouně systém, díky němuž se přestupky policistům promíjely.

Bez trestu ale zůstalo to, že samotní strážníci zapisovali do dokumentace fiktivní jména, případně zapsali přestupky civilistů na některého z policistů, měnili registrační čísla aut. To nepovažoval obhájce za prokázané a ani soudce to při vynesení trestů nezohlednil.

To i přesto, že Právo objevilo nejméně jednoho policistu, který s autem žádný přestupek nespáchal, a přesto byl v záznamech strážníků. Navíc i kriminalističtí znalci potvrdili, že záznamy v plachtě byly přemazávané a přepisované, aby nebylo možné dohledat skutečného viníka. U policistů připsali poznámku Storno a víc přestupek neřešili. Že jsou v arších fiktivní jména a čísla, omlouvali tím, že se spletli.

Žalobce navrhoval podmínky

Podle státního zástupce byla jejich vina a trestná činnost jednoznačně prokázána. „Zanedbali svou povinnost a nehlásili řádně přestupky policistů. Nelze akceptovat to, že postupovali podle nějakých zvyklostí nebo podle starších kolegů. Zápis přestupku do takzvané plachty umožňoval manipulaci s údaji, vymýšleli si fiktivní jména a přepisovali čísla,“ tvrdí státní zástupce. Ten navrhl většině strážníků tresty na spodní hranici s podmíněnými odklady, jen veliteli Novákovi navrhoval nepodmíněný trest v dolní polovině sazby.

Státní zástupce také odmítl argument většiny strážníků, že postupovali podle nařízení velitele. Ten podle něj sice zanedbal povinnosti, nekontroloval práci strážníků, ale nelze na něj svalovat veškerou vinu a zodpovědnost.

Obdobně se hájil i Novák. „Nevím, co jsem měl porušit a jaký bych z toho měl mít prospěch,“ mínil Novák, podle něhož měli vždy každý přestupek dořešit sami strážníci, nikoli on.

Drobné přestupky se neřeší

Naopak pro obhájce strážníků bylo podstatné, že strážníci o přestupku udělali záznam do plachty, a tím to pro ně mělo skončit s tím, že přestupky policistů měl dořešit velitel předáním nadřízeným policistů na oddělení PČR v Berouně. To se ale nestalo, což potvrdili i největší hříšníci z řad policistů.

„Několikrát jsem dostala botičku, strážníci si mě zapsali, vzali si číslo mého služebního průkazu. Předpokládala jsem, že pošlou oznámení ke kázeňskému projednání,“ potvrdila ve čtvrtek u soudu jedna z místních policistek.

Žádného trestu se ale nedočkala a přestupek se vytratil. Také bývalý ředitel PČR v Berouně u soudu uvedl, že přestupky za parkování nikdy neřešil. Přiznal, že je taková praxe mezi kolegy, že se drobné prohřešky neřeší. „Z praxe vím, že se přestupky mnohdy řešily domluvou v rámci profesionální kolegiality mezi policisty – je to tak v celé republice,“ mínil policista.