Když vedle sebe jen tak vysázíme některé informace, nemůže nás minout myšlenka, že je to chaos.

Vláda určuje zahraniční politiku státu. Prezident reprezentuje stát navenek. Jeho zahraničněpolitická pravá ruka Hynek Kmoníček říká: „Koncové rozhodnutí bude naše a bude vycházet z toho, jakým způsobem vnímá hlava státu naše národní a bezpečnostní zájmy.“ To se týkalo účasti Miloše Zemana na vojenské přehlídce 9. května v Moskvě. Že zahraniční politiku určuje vláda, z toho nepoznáte.

Premiér Bohuslav Sobotka s prezidentovou cestou do Moskvy, kde nejspíš bude vedle kyperské hlavy státu jediným zástupcem prezidentů zemí EU, souhlasil. Zároveň zdůraznil, že vláda nesouhlasí s politikou Kremlu. Při jiné příležitosti souhlasil, že by NATO mělo pořádat větší a rozsáhlejší cvičení na území svých členských států, aby ukázalo stále agresivnějšímu Rusku, že mu tady pšenka nepokvete.

Návrh, s nímž premiér souhlasí, pochází od generála Petra Pavla. Odchází na nejvyšší vojenský post v Severoatlantické alianci. To je pocta pro jeho zemi. Za normálních podmínek si taková země svého zástupce patřičně váží. Generál Pavel se úctě doma jistě těší. Ale také proti němu sílí hlasy, že je to jestřáb v cizích službách.

V cizích službách jazykem těchto spoluobčanů znamená, že bude sloužit NATO. NATO je organizace, v níž je Česká republika členem. Hlavní sílu v NATO představují Spojené státy americké. To je náš spojenec. Americké jednotky se budou na přelomu března a dubna vracet z Pobaltí. Tam ukážou stále agresivnějšímu Rusku, které provádí obrovská cvičení ostošest a libuje si v ohrožování vzdušného prostoru zemí Aliance, že proti němu stojí síla. Američané pak projedou Českem jako spojenci.

Proti průjezdu spojenců se organizují protestní akce. Z politiků se nejvíc čílí komunisté a soc. dem. hejtman Michal Hašek. Ruská ambasáda v Praze zveřejňuje tweet tohoto znění: „Česká média začala vyhrožovat českým občanům, aby je odradila od protestů proti Dragounské jízdě americké armády.“ Doprovází to odkazem na proruský web v češtině. Stejný odkaz pověsí uživatel na facebookovou zeď místopředsedy Senátu za ČSSD Zdeňka Škromacha a ten ho tam nechá.

Ruská média zveřejní, že ambasády RF ve světě dostaly úkol sepisovat seznamy protirusky aktivních občanů zemí, v nichž působí. Český expert Josef Šlerka publikuje průzkum, v němž na konkrétních datech dokazuje, že proruské weby podporují a kremelský obraz světa v českém veřejném prostoru šíří nikoli demokraticky smýšlející občané s odlišným názorem, ale odpůrci existujícího systému.

Stále vám to připadá jako změť? Anebo spíš jako puzzle ke složení?