Hasiči k případu neuvedli město, kde k události došlo, jen že to bylo o víkendu. „Během víkendu jsme obdrželi oznámení z bytového domu, kde panovalo podezření, že člověk skočí ze čtvrtého patra,“ uvedl k případu mluvčí hasičů.

Po příjezdu na místo si hasiči uvědomovali, že pokud by zkusili vniknout přímo do bytu, kde se daný muž nacházel, mohl by skočit, a tak obsadili byt o patro níž, aby ho mohli případně zkusit zachytit.

To se také stalo. Na publikovaných záběrech je vidět, jak se jeden z hasičů vyklonil z okna a padajícího muže chytil do náručí. Díky kolegovi, který ho jistil, nebyl sebevrahem stržen, ale naopak ho mohl dostat do bezpečí.

Statečný hasič sklidil od uživatelů sociálních sítí obrovský obdiv a jeho heroický čin neunikl ani lotyšskému ministrovi Oskarsovi Abolinsovi, který je za hasičský sbor v zemi odpovědný.

„Jenom to podtrhuje kuráž a statečnost těch, kteří pracují v našich hasičských sborech, a jejich schopnost kreativně přemýšlet, což v tomto případě vyústilo v záchranu lidského života,“ prohlásil Abolins.