Neptejte se jich zatím proč, protože na to odpověď nemají. Skupina vědců z University of Exeter ve Velké Británii má za to, že by mohl alkohol blokovat učení nových informací, a poskytovat tak mozku více zdrojů k tomu, aby si uložil nedávno osvojené informace do dlouhodobé paměti. Test přitom probíhal v přirozeném prostředí, aby byl co nejblíže realitě.

Účastníci studie, kteří všichni svorně uvedli, že pijí alkohol příležitostně, dostali úkol související s pamětí (viz sloupek vpravo). A výsledek byl přinejmenším překvapivý – alkohol totiž paměti ve skutečnosti pomohl. Vědci však okamžitě přispěchali s dodatkem, že lidé samozřejmě musí brát v potaz všeobecně známé negativní vlivy zvýšeného požívání alkoholu na mentální i fyzické zdraví člověka.

Popíjeli doma

„Náš výzkum ukázal nejen skutečnost, že ti, kteří pili alkohol, si počínali lépe než ti, kteří ho nepili. Navíc totiž ukázal, že efekt byl silnější u těch, kteří jej vypili více,” uvedla vedoucí studie Celia Morganová.

Ač byl tento efekt již dříve popsán ve studiích provedených v laboratořích, toto je poprvé, co byl testován v přirozeném prostředí a umožnil účastníkům popíjet alkohol v jejich domovech.