Osvětová kampaň organizace Drug Rehabs, která se věnuje pomoci drogově závislým, má varovat před následky užívání drog. Fotografie „před“ a „po“ ukazují proměny obličeje amerických narkomanů ve věku 22 až 54 let v průřezu až deseti let.

Lidé na videu užívali různé typy drog — kokain, heroin, oxykodon i metamfetamin. V důsledku závislosti se u nich projevily nejen psychické, ale také fyzické problémy. Jednalo se především o úbytek nebo naopak nárůst hmotnosti, kožní vředy, zubní kazy, krví podlité oči a v neposlední řadě také předčasné stárnutí.

Studie z roku 2012 odhalila závislost na ilegálních drogách u 4,5 miliónu Američanů. Obdobné kampaně mají posloužit jako prevence, osvěta a varování.