Když není na základní škole, kde získává vzdělání v ostatních předmětech, necvičí na hudební nástroje a nehraje fotbal, věnuje se Xavier ve volném čase složitým matematickým konceptům, abstraktním strukturám a vektorové matematice či newtonovské mechanice.

Násobilku se malý génius naučil ve čtyřech letech. Maturitu z matematiky složil už v osmi letech a navíc s celkovým prospěchem A*. V deseti letech už si pamatoval a dokázal odříkat dva tisíce číslovek následujících po desetinné čárce Ludolfova čísla pí.

Vrstevníci mu v matematice nestačí

Xavier také skvěle hraje na klarinet, klavír a housle. Je zároveň dobrým fotbalistou a ovládá tři cizí jazyky. Na univerzitu chodí s matkou Erikou, aby si nepřipadal mezi dospělými studenty podivně. Ovšem vyniká nejen věkem, ale především schopnostmi.

„Když je mezi dětmi svého věku, je to v pořádku, ale když jde o matematiku, musí být s lidmi, kteří mají jeho intelektuální úroveň. Když už nic, tak mezi studenty patří ke špičce,“ hrdě sdělila médiím Erica Gordonová Brownová.