Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Ztratil jsem služební kapesní počítač – musím ho zaměstnavateli zaplatit?

Zaměstnanci by měli kromě jiného řádně střežit a ochraňovat zaměstnavatelem svěřené pracovní prostředky před poškozením či ztrátou. Co když ale přeci jen dojde ke zničení, krádeži či ztrátě svěřeného předmětu? Musí zaměstnanec uhradit jeho plnou cenu?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Ztratil jsem služební kapesní počítač – musím ho zaměstnavateli zaplatit?
Dobrý den, pracuji jako brigádník v multikině. Každou směnu, kterou pracuji jako uvaděč, dostávám ke kontrole elektronických vstupenek kapesní počítač se čtečkou čárových kódů. Při poslední směně jsem ale přístroj neměl po celou dobu u sebe, nechal jsem ho ve stolku u vstupu do prostor kina, kde se kontrolují lístky (a kde ho i ostatní zaměstnanci často nechávají), a počítač se ztratil. Vedení kina po mně nyní požaduje zaplatit jeho pořizovací cenu, která je ale hrozně vysoká. Mají na to právo? Při předávání počítače jsem žádné potvrzení o jeho převzetí nepodepisoval.

Předcházení škodám

Jako zaměstnanec jste povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku vašeho zaměstnavatele. Kromě jiného to znamená, že se k majetku zaměstnavatele musíte chovat ohleduplně a opatrovat ho co nejlépe. Zaměstnavatel by vám měl pro předcházení škodám vytvořit potřebné podmínky. Zjistíte-li, že takové podmínky vytvořeny nejsou, jste povinen tuto skutečnost zaměstnavateli ohlásit a ten by měl nedostatky napravit.

Ve svém dotazu jste nespecifikoval, zda je stolek zaměstnavatelem přímo určen k odkládání počítače. Pokud ano, bylo by na zaměstnavateli, aby se postaral o jeho zabezpečení proti ztrátě počítače (např. by zajistil schránku nebo zásuvku na klíč). Jestliže by zaměstnavatel stolek nezabezpečil, odpovídal by sám za ztrátu počítače a způsobenou škodu by hradil pouze on.

Není-li ovšem stolek zaměstnavatelem určen k tomu, aby v něm byl počítač během směny necháván, je situace odlišná. Pokud byste počítač během směny nechal bez dozoru na takovém místě a vystavil ho tak riziku ztráty či krádeže, došlo by z vaší strany k porušení pracovní povinnosti. Za vzniklou škodu byste nesl odpovědnost vy sám (bez ohledu na to, nechávají-li i ostatní zaměstnanci počítač ve stolku).

Odpovědnost za škodu

Pro případy nakládání s předměty svěřenými zaměstnavatelem zaměstnanci upravuje zákoník práce speciální formu odpovědnosti za škodu. Ta se ovšem týká pouze případů, kdy jsou pracovní nástroje či jiné předměty svěřeny zaměstnanci na základě písemného potvrzení nebo mezi stranami v písemné formě uzavřené dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů (pokud cena svěřených předmětů přesahuje 50 000 Kč). Takováto dohoda může být uzavřena nejdříve v den, kdy zaměstnanec dosáhne 18 let věku.

Pokud jste skutečně dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů v písemné formě neuzavřel, ani nepodepsal žádné potvrzení o převzetí kapesního počítače, přísnější speciální pravidla odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů se na vás neuplatní. To ovšem neznamená, že byste za škodu vůbec neodpovídal, ale pouze to, že se bude postupovat podle mírnějších pravidel tzv. obecné odpovědnosti.

Na základě obecné odpovědnosti jako zaměstnanec odpovídáte za škodu, kterou zaměstnavateli způsobíte zaviněným porušením své pracovní povinnosti. Mezi vaše povinnosti jakožto uvaděče v multikině patří i kontrola vstupenek pomocí kapesního počítače a současně takové nakládání s tímto počítačem, aby nedošlo k jeho poškození či ztrátě.

Rozsah náhrady škody

O výši škody rozhoduje zaměstnavatel. Je povinen ji s vámi projednat a následně vám ji písemně oznámit, a to nejpozději do 1 měsíce od chvíle, kdy ztrátu počítače zjistil. Pokud ke ztrátě došlo vaší nedbalostí, výše požadované náhrady škody nesmí přesáhnout 4,5 násobku vašeho průměrného měsíčního výdělku. Pokud by byl prokázán váš úmysl, odpovídal byste za škodu v celé její výši. Nutno podotknout, že výše škody se nezjišťuje z pořizovací ceny počítače, nýbrž z jeho ceny v době ztráty (s ohledem na jeho stav v době odcizení, dobu užívání a opotřebení).

Shrnutí

Za ztrátu počítače nebudete odpovídat a vzniklou škodu tedy nebudete muset nahradit v případě, že zaměstnavatel určil stolek jako místo, kde má být v průběhu směny počítač uložen, ovšem toto místo (i přes vaše případné upozornění) dostatečně nezabezpečil. Pokud ale zaměstnavatel nic podobného neurčil, za škodu odpovídat budete, a to nejvýše do 4,5 násobku vašeho průměrného měsíčního výdělku (pokud jste ovšem škodu nezpůsobil úmyslně, nebo jste neuzavřel dohodu odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů v písemné formě, nebo jste kapesní počítač nepřevzal na základě písemného potvrzení – pak by tento limit neplatil).

Na dnešní dotaz odpovídala Nataša Randlová /advokátní kancelář Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz 
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků