Nástupu robotizace výroby napomáhá současná situace na pracovním trhu. „Nízká nezaměstnanost u nás nejvíce komplikuje shánění uchazečů na manuální a dělnické pozice. Nejproblematičtější je situace tam, kde se pracuje s těžkými břemeny, neboť to zužuje výběr uchazečů jen na mužskou populaci,” poznamenal k tomu Lubomír Kubíček, ředitel společnosti Topstone.

„Tuto situaci se snažíme řešit investicemi do inovací a nové techniky, což výrobní procesy maximálně zjednodušuje, činí méně závislými na lidské síle a navíc umožňuje nepřetržitý provoz. Jde pochopitelně o dlouhodobý proces, ale zkušenosti nám ukazují, že se tyto výdaje vyplatí. Například návratnost robotických rukou se nám v jednosměnném provozu vrací zhruba po třech letech,” potvrdil.

Roboti nahradí třeba skladníky nebo řidiče, vzniknou nové pozice. Obecně firmy dále počítají s vyššími náklady na mzdy, ve větší míře se pak budou zajímat i o požadavky svých pracovníků. Vyplývá to z českého průzkumu názorů generálních ředitelů, který mezi 141 šéfy významných firem působících na českém trhu provedla poradenská společnost PwC ČR.

Důraz na nefinanční benefity

Dostupnost kvalifikovaných pracovníků je noční můrou pro 89 procent firem v tuzemsku. Jak získat nové a udržet si stávající zaměstnance, ředitelům nedá spát ani v letošním roce. Důvodem je především pokles absolventů VŠ a nárůst pracovníků ve věku 55 plus.

„K řešení tohoto problému bude třeba zaujmout inovativní přístup s využitím robotiky, ve kterém personální (HR) strategie bude vhodně kombinovat nejen prvky moderního náboru, ale i věkového (age) managementu, cíleného odměňování a optimálního mixu benefitů zaměřených na potřeby jednotlivých skupin pracovníků,“ vysvětlila Andrea Linhartová z oddělení Lidé a organizace společnosti PwC ČR.

Zvýšit počet zaměstnanců plánuje v následujícím roce celkem 68 procent dotazovaných ředitelů. V dlouhodobém horizontu si pak 37 procent z nich myslí, že roboti nahradí přes 10 procent lidí v jejich firmě, polovina (48 procent) předpovídá, že to bude méně než 10 procent, a pouze 15 procent manažerů považuje lidský faktor za zcela nenahraditelný.

Některé profese však mohou v blízké budoucnosti zcela zaniknout a nahradí je roboti, např. skladník, prodavač, pokladní či řidič. Se změnami, které s sebou nese Průmysl 4.0, a s novými nároky na dovednosti jednotlivých uchazečů budou potřeba lidé na pozice, jako je operátor dronů, manažer štěstí, specialisté na big data, cloudové služby a virální marketing.

Firmy do budoucna počítají také s vyššími náklady na mzdy. Trendem na trhu práce je tlak na snižování variabilní složky mzdy v poměru k té fixní (pod 30 procent). Narůstat bude rovněž podíl nefinančních zaměstnaneckých výhod, jako jsou flexibilní pracovní doba či úvazky z domova. „Hlavní roli v rozhodování uchazečů o práci pak bude hrát její náplň, příjemné pracovní prostředí a týmová atmosféra,“ doplnila Linhartová.