Nějaký typ benefitu, ať už finančního, nebo nefinančního, dostává podle uvedeného průzkumu 57 procent zaměstnanců, třináctého platu se pak dočká 37 procent z nich.

„Podobné průzkumy děláme opakovaně, takže máme zajímavá data, která dokazují, že ochota firem vyplácet třinácté platy velmi úzce souvisí s ekonomickou kondicí hospodářství. Určitý posun v současné době nastal v tom, že na tento typ benefitu dosáhne stále větší množství zaměstnanců na středních a nižších pozicích,“ vysvětluje ředitelka Profesie Zuzana Lincová.

Jak se tedy měnil v průběhu let počet firem, které poskytovaly třinácté platy? Zatímco v roce 2008 dostala třináctý plat čtvrtina lidí, v roce 2011 v důsledku zhoršení hospodářské situace klesl jejich počet na pouhých 16 procent a v roce 2013 dokonce už jen na 8 procent. Situace se začala měnit v roce 2014, kdy třinácté platy přiznala desetina respondentů.

Značná část lidí bez bonusů

Jak je z analýzy zřejmé, v letošním roce se situace zlepšila nad úroveň roku 2008, neboť 37 procent lidí uvedlo, že tento typ bonusu jejich zaměstnavatel poskytuje, z toho 27 procent ho vyplácí plošně, dalších 10 procent jen pro vybrané zaměstnance.

Jednorázové finanční bonusy dostává s koncem kalendářního roku dalších 11 procent, bonusy nefinančního charakteru pak 9 procent lidí. Žádných bonusů se nedočká 43 procent respondentů.