„První dojem dvakrát neuděláte,“ shrnuje Tomáš Surka, ředitel personálněporadenské společnosti McRoy Czech. Je vhodné nové šéfy ujistit, že vhodně doplňujeme tým.

Není dobré tvářit se, že vše víme

V nové práci je ze začátku lepší více poslouchat a méně mluvit. Chybou bývá, když se někdo na novém pracovišti hned během prvního týdne tváří, že všechno zná a ví.

Nevyplatí se tedy radit kolegům, kteří už ve firmě pracují delší dobu. „Není solidní ani hanit předchozího zaměstnavatele, i když mohou mít lidé dobré důvody, proč ho opustili. Noví nadřízení se mohou vylekat, že stejným způsobem budete jednou mluvit o nich,“ pokračuje Surka.

Pracovat až do konce

Co se týká posledního týdne před odchodem do nové práce, i když se s kolegy a šéfy loučíte, nikdy nevíte, kdy a kde se s nimi opět setkáte. Proto je užitečné za sebou nepálit mosty a rozloučit se v co nejlepším duchu.

Je třeba dokončit rozdělanou agendu a snažit se připravit dobrou půdu pro svého nástupce. Pokud je již v práci, vyplatí se mu věnovat čas a předat nutné informace.

Až do konce posledního pracovního dne by měl odcházející pracovník udržet svůj pracovní výkon a nepolevovat.