„Staré jistoty se vytrácejí a firmy čím dál více hledají cesty, jak se přizpůsobit a profitovat. Pokud věří, že konkurence má lepší lidi, snaží se je přetáhnout k sobě a nespoléhat se jen na růst vlastních zaměstnanců,“ říká Jozef Papp, ředitel české pobočky společnosti Stanton Chase.

Podle průzkumu poradenské firmy PwC tvořili v letech 2012-2014 lidé zvenku 22 % nově jmenovaných výkonných ředitelů. Přitom v období 2004-2007 to bylo jen 14 %. Téměř tři čtvrtiny případů nově příchozích se v současné době týkají plánovaných změn na manažerských postech.

Pro srovnání, v letech 2004-2007 byli „outsideři“ ve dvou třetinách případů až poslední variantou náboru, ke které se společnosti uchylovaly jen tehdy, když už vyčerpaly možnosti, jak dané místo zaplnit z vlastních zdrojů.