Chci se zeptat, zda mi zaměstnavatel může dát výpověď po návratu z dlouhé pracovní neschopnosti, když už podle závodního doktora nemůžu dál dělat svou práci. Mohu s případnou výpovědí nesouhlasit? A jak by to bylo s odstupným, kdyby mi dali výpověď?

Ztráta zdravotní způsobilosti

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práci, která neodpovídá jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Pokud tedy zaměstnanec podle lékařského posudku dlouhodobě ztratí zdravotní způsobilost k práci, musí jej zaměstnavatel buď převést na jinou pro něj vhodnou práci, anebo s ním rozvázat pracovní poměr výpovědí či dohodou.

V případě, že zaměstnavatel přistoupí k výpovědi nebo dohodě z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti, bude muset uvést, zda ke ztrátě této způsobilosti došlo v důsledku pracovního úrazu, nemoci z povolání či ohrožení touto nemocí, nebo zda se tak stalo vlivem jiných okolností nesouvisejících s prací, tedy z tzv. obecných příčin.

Danou příčinu by však zaměstnavatel neměl určovat dle svého uvážení, ale měl by se opírat o příčinu uvedenou v lékařském posudku.

Nárok na odstupné?

Určení příčiny dlouhodobé ztráty zdravotní způsobilosti je pak rozhodující pro odpověď, zda zaměstnanci bude náležet odstupné – ze zákona totiž odstupné náleží jen tehdy, pokud je pracovní poměr rozvázán výpovědí či dohodou z důvodu dlouhodobé ztráty zdravotní způsobilosti pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání nebo ohrožení touto nemocí, kdy musí být zaměstnanci přiznáno odstupné nejméně ve výši dvanáctinásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.

Pokud však příčinou ztráty zdravotní způsobilosti nebyl pracovní úraz ani nemoc z povolání či ohrožení touto nemocí, pak zaměstnanci nárok na odstupné nevzniká.

Co dělat v případě odmítnutí výpovědi?

Právě v případech, kdy je zaměstnanci dána výpověď z obecných zdravotních důvodů a zaměstnanci tak není přiznáno žádné odstupné, se stává, že zaměstnanec s výpovědí nesouhlasí a domnívá se, že pracovní poměr tak trvá dál.

Nicméně na rozdíl od dohody o rozvázání pracovního poměru, která nemůže být bez souhlasu zaměstnance uzavřena, není v případě výpovědi souhlas zaměstnance nutný – jedná se totiž o jednostranný úkon zaměstnavatele.

Pokud tedy zaměstnavatel dává zaměstnanci výpověď k podpisu, není to z důvodu souhlasu zaměstnance, ale pouze pro potvrzení, že zaměstnanec výpověď řádně převzal (a zaměstnavatel pak nemusí tuto skutečnost v případě sporu prokazovat svědecky).

Shrnutí

Pokud vám lékař vydal posudek, podle kterého jste dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost, pak je zaměstnavatel oprávněn s vámi z tohoto důvodu rozvázat pracovní poměr, a to aniž by k tomu potřeboval váš souhlas.

Z posudku by ale měla vyplývat příčina dlouhodobé ztráty vaší zdravotní způsobilosti k práci – pokud je touto příčinou pracovní úraz, nemoc z povolání či ohrožení touto nemocí, pak vám vznikne nárok na odstupné ve výši minimálně dvanáctinásobku vašeho průměrného měsíčního výdělku. A to ať již k rozvázání pracovního poměru dojde dohodou, nebo výpovědí.

Odpovídali David Borovec a David Smolař z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.