Motivační stipendia jsou letos vyplácena 1204 žákům prvních až třetích ročníků, z nichž největší počet zaujímají obráběči kovů (392), instalatéři (199) nebo strojní mechanici (126). Dále jsou finančně podporováni učni v oborech klempíř, podlahář, malíř a lakýrník, tesař, zedník, nástrojář, karosář, sklář, chemik, řezník-uzenář, pekař, zemědělec-farmář a výrobce obuvi.

Zájem se zvedl

Systém podpory řemesel vedl jednoznačně ke zvýšení zájmu o učební obory ve Zlínském kraji, což je dobrá zpráva pro zaměstnavatele. Zlepšila se ale i úroveň výuky.

„Žáci jsou motivováni k poctivé přípravě na své budoucí povolání. Zatímco v prvních letech byla jedinou podmínkou pro vyplácení finančního příspěvku nulová neomluvená absence, od školního roku 2011/2012 byl položen důraz na kvalitu přípravy, a proto byla zpřísněna pravidla pro vyplácení stipendií. Kromě nulové neomluvené absence se přihlíží také k chování a k prospěchu žáků v odborném výcviku. Díky stanoveným podmínkám je neomluvená absence žáků v podporovaných oborech spíše výjimečná, což se příznivě projevuje na získaných znalostech a dovednostech žáků,“ konstatoval radní Petr Navrátil (ČSSD).

Za vyznamenání jsou prémie

Žákům vybraných oborů je při splnění stanovených podmínek poskytován finanční příspěvek z rozpočtu Zlínského kraje, a to tak, že v prvním ročníku dostávají učni 300 korun měsíčně a 1500 korun za vyznamenání, ve druhém a třetím ročníku 400 a 500 korun plus 2500 a 5000 za vyznamenání na konci školního roku.