Zpráva proto zkoumá způsoby, jak výše uvedené rozdíly odstranit, přičemž se zaměřuje zejména na vytváření pracovních míst, účinnost trhu práce a investice do lidí.

Více kvalitních příležitostí

„Lidem v EU, zejména těm, kteří se nejhůře zapojují do trhu práce, musíme zajistit více kvalitnějších příležitostí. Je také třeba investovat do zlepšování dovedností, aby všechny ženy a muži v EU mohli plně rozvinout svůj potenciál. Investice do lidí pomohou dosáhnout růstu a zvýšit zaměstnanost,“ prohlásila komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová.

Málo atraktivních nabídek

Přestože míra nezaměstnanosti v EU zůstává vysoká, zaměstnavatelé obsazují určitá pracovní místa jen obtížně. Kromě nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi se jim nedaří obsazovat volná místa i kvůli neschopnosti nabídnout atraktivní platové a pracovní podmínky či dobré vzdělávání a kariérní výhled.

Zlepšit zaměstnanost starších pracovníků

Na velmi nízké úrovni se stále pohybuje i zaměstnanost starších pracovníků a žen s dětmi, ačkoli vzhledem ke stárnutí populace bude mít podpora většího zapojení těchto skupin do trhu práce zásadní význam.