„Důležitost spolupráce škol a firem se v letošním roce odrazila i v rámci veletrhů Profesia Days a HR Days. A nejde jen o nábor mladých talentů – firmy i školy se snaží, aby byli absolventi lépe připraveni pro reálnou praxi a aby zejména technické obory pro mladé lidi zatraktivnily,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz

Sblížit obsah studia s praxí

Na veletrhu se například prezentovalo České vysoké učení technické se svým projektem na získání mladých lidí pro studium techniky. Ve spolupráci s firmami technická univerzita pracuje na zatraktivnění studia, sblížení jeho obsahu s praxí a propaguje technické vzdělání jako perspektivní obor s reálnou možností budoucího uplatnění. Zároveň společnostem radí, jak oslovit absolventy už v průběhu studia, aby získaly talentované mladé lidi jako perspektivní zaměstnance.

Propracovaný systém školení

„Jako poradenská společnost potřebujeme lidi vzdělané v oblastech, které se rychle mění a vyvíjejí. Máme propracovaný systém školení nových lidí, takže je pro nás zajímavé přijímat i absolventy bez zkušenosti, které v potřebných dovednostech dovzděláme, a navíc jsou otevřenější novým zkušenostem,“ zdůrazňuje Marek Gešo, regionální marketingový ředitel společnosti Accenture.