„Žákům například představujeme obory vzdělání ve filmových ukázkách, kde jsou vidět profese, ke kterým obor směřuje. V systému si pak žáci najdou, jaká je aktuální situace v daném oboru na trhu práce, a to i v regionálním měřítku,“ vysvětluje Helena Úlovcová, pověřená řízením NÚV.

Příležitost i pro zdravotně postižené

Na stránkách www.infoabsolvent.cz lze snadno nalézt obory v běžných školách, kde mohou studovat lidé se zdravotním postižením. Praktická doporučení mohou využít také výchovní a kariéroví poradci na školách. „Nerozhodní nebo váhající uchazeči si mohou svoji rámcovou orientaci ověřit v Profitestu, který je zároveň navede k cestě, jak o sobě přemýšlet při výběru vzdělávací dráhy,“ doplňuje Jiří Vojtěch, vedoucí oddělení analýz trhu práce a vzdělávání NÚV.

Možnost získání druhého výučního listu

Systém zahrnuje také informace k nástavbovému nebo vyššímu odbornému studiu, dále i ke studiu, kterým lze získat ve zkrácené době druhý výuční list, a to jak v denní, tak v dálkové formě. Obsahuje též přehled o vzdělávacích programech a oborech vysokých škol.