Poměrně vstřícní jsou i sami zaměstnavatelé. Ve 21 % firem výstřední vzhled kandidátů personalistům nevadí vůbec, v dalších 58 % je překážkou pro přijetí pouze na některé pozice. Jen 18 % zaměstnavatelů uchazeče s výraznými ozdobami těla důsledně odmítá. Vyplývá to z průzkumu kariérního portálu Jobs.cz, do něhož se zapojilo 1703 lidí, a ze souběžného šetření mezi 169 firmami.

Vkus se posunul

„V otázce vzhledu se obecný vkus v posledních letech výrazně posunul a Češi jsou dnes alespoň v tomto ohledu mnohem tolerantnější. Firmám to jednoznačně prospívá. Podporuje to pestrost jejich prostředí, v němž může vyniknout více nadaných lidí,“ uvádí analytik kariérního portálu Jobs.cz Tomáš Dombrovský.

Personalisté podle něj nyní mnohem více dají na kvalifikaci a skutečné schopnosti uchazečů, jejich vzezření či ochota působit konformně již většinou nejsou příliš důležité. Bohužel se to však nedá tvrdit o všech vnějších kritériích. „Diskriminace části uchazečů podle věku, pohlaví či národnosti je i nadále vážným problémem, byť se situace v českém prostředí v posledních letech mírně zlepšuje,“ doplňuje Dombrovský.

Záleží na pozici

Personalisté velmi často (58 % firem) posuzují vzhled uchazečů pouze u některých z obsazovaných pozic. Například v obchodním zastoupení by nápadné tetování nebo výrazné náušnice ještě stále mohly vadit. I tady však záleží na okolnostech. U prodejce skateboardů nebo reprezentanta výrobce energetických nápojů je to podle Dombrovského zcela adekvátní vzhledem k jejich cílové skupině. V konzervativních odvětvích, jako jsou například zdravotnictví či finanční sektor, se však více dbá na seriózní či alespoň neutrální vzhled.

„První dojem je velmi důležitý. Lidé – jak kolegové, tak i personalisté – si nás obvykle zařadí během prvních sekund vzájemného setkání. Ovšem je dobré mít na paměti, že extravagantní vzhled nemusí vždy znamenat rebela nebo kreativní osobnost, stejně tak člověk v obleku nemusí být nutně konformní,“ připomíná Dombrovský.