Může zaměstnavatel po zaměstnanci vyžadovat dojíždění za prací, nebo zaměstnance dokonce propustit? A může naopak zaměstnanec trvat na návratu na původní pracovní místo a pracoviště?

V současnosti čerpám rodičovskou dovolenou. Od zaměstnavatele jsem se nyní dozvěděla, že až se budu vracet do práce, tak budu muset dojíždět do jiného města. Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti ve věku do osmi let, je pro mě dojíždění nepřijatelné. Jaké jsou po skončení rodičovské dovolené mé možnosti a možnosti zaměstnavatele?

Překážky v práci a návrat do práce

Pokud zaměstnanci znemožní překážka v práci výkon práce, je zaměstnavatel zpravidla povinen omluvit jeho nepřítomnost. Jakmile překážka pomine, vrací se zaměstnanec zásadně na své původní pracovní místo a pracoviště. Toto však neplatí beze zbytku pro rodičovskou dovolenou.

Návrat z rodičovské dovolené

V případě rodičovské dovolené zákon s ohledem na její možnou délku po zaměstnavateli nepožaduje, aby zaměstnanci držel jeho původní pracovní místo a pracoviště. Zaměstnavatel je však povinen zaměstnance zařadit na práci podle pracovní smlouvy, tedy přidělovat mu sjednaný druh práce ve sjednaném místě výkonu práce.

Změna místa výkonu práce po návratu z rodičovské dovolené

Ve vašem případě tedy záleží, jak máte sjednáno místo výkonu práce v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel po vás nemůže chtít práci mimo sjednané místo výkonu práce, tedy dojíždění za prací. Navíc vás zaměstnavatel proti vaší vůli nemůže do osmi let věku dítěte vyslat ani na pracovní cestu nebo přeložit.

Pokud se tedy zaměstnavatel v průběhu rodičovské dovolené rozhodne zaměstnance přemístit mimo sjednané místo výkonu práce, musí se s ním dohodnout na změně místa výkonu práce (pokud by tedy zaměstnanec byl ochoten za prací dojíždět) nebo na rozvázání pracovního poměru.

Pokud k žádné takové dohodě nedojde, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které náleží zaměstnanci náhrada mzdy. Zaměstnavatel je však oprávněn vyřešit situaci i jednostranně a dát vám výpověď pro přemístění (části) zaměstnavatele – s nárokem na odstupné.

Shrnutí vašeho případu

Zaměstnavatel není povinen vás po návratu z rodičovské dovolené zařadit na vaše původní místo a pracoviště. Zaměstnavatel však po vás nemůže vyžadovat práci mimo sjednané místo výkonu práce. Pokud se zaměstnavatel během rodičovské dovolené přemístil a už vám proto nemůže přidělovat práci v souladu s pracovní smlouvou, může se s vámi dohodnout na změně místa výkonu práce nebo s vámi ukončit pracovní poměr dohodou/výpovědí pro přemístění (části) zaměstnavatele.

Odpovídal Michal Vrajík z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.