„Absolvovali 33 hodin, v průběhu kterých jsme je učili základům operačního systému Windows, programy Word a Excel, práci s internetem, e-mailem a Skypem,“ uvedl Miroslav Chlumský, jednatel občanského sdružení Klika 1, které kurzy s finanční podporou města v Litoměřicích organizuje, a to jak na základní, tak i na pokročilejší uživatelské úrovni. Zájem seniorů je přitom značný.

Posílí kontakt s dětmi a vnoučaty

„Velmi nás to těší, protože nejde o marně vynaložené prostředky,“ uvedl litoměřický místostarosta Jan Szántó, jenž spolu s vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renátou Jurkovou předal absolventům kurzu certifikáty.

„Za tuto možnost jsem velmi vděčná, stejně tak jsme všichni ocenili trpělivost lektorů. Koupila jsem si notebook a prostřednictvím Skypu, e-mailu a Facebooku jsem ve větším kontaktu s dětmi a vnoučaty,“ uvedla Mária Lázničková, jíž vnuk vytvořil i vlastní facebookový profil.

Radnice podpoří kurzy i napřesrok

Místostarosta za vedení radnice slíbil finanční podporu na organizaci počítačových kurzů i v příštím roce. Letos na ně město vyčlenilo 300 tisíc korun, tedy stejnou částku jako loni.