Aby generální ředitelé v budoucnu navázali užší vazby se zákazníky, partnery a s novou generací zaměstnanců, přestanou využívat e-mail a telefon jako primární způsob komunikace a přeorientují se na sociální sítě.

Jestliže v současnosti používá sociální sítě pro kontakt se zákazníky pouhých 16 % generálních ředitelů, v následujících třech až pěti letech se tento podíl vyšplhá na 57 %. Sociální média se tak během příštích pěti let stanou druhou nejvýznamnější kontaktní metodou hned za osobním stykem.

Změna se dotkne každého

Po desítkách let „řízení shora“ má tento posun podstatné dopady nejen na samotné generální ředitele, ale i na jejich organizace, manažery a zaměstnance. Stejně tak se to týká univerzit, obchodních škol nebo dodavatelů informačních technologií.

„Jeden z nejzávažnějších výsledků našeho výzkumu se týká toho, jak generální ředitelé rozumí důsledkům a vlivu sociálních médií. Dynamické sociální sítě dokážou uchopit kolektivní inteligenci a využít nové modely spolupráce,“ prohlásila viceprezidentka IBM Global Business Services Bridget van Kralingenová.

Nová koncepce chce nové zaměstnance

Větší otevřenost však není bez rizika. Zaměstnanci se pro efektivní chod organizací v novém prostředí musejí ztotožnit s podnikovými hodnotami a přijmout je za své. Organizace se pak při přijímání zaměstnanců musejí orientovat na ty kandidáty, kteří vynikají při práci v otevřeném a týmovém prostředí.

Vedení musí zároveň vypracovávat a podporovat postupy, které pomáhají zaměstnancům se zlepšovat, například podněcovat vývoj nekonvenčních týmů, prosazovat metody zážitkového učení a upevňovat neformální zaměstnanecké sítě a neformální skupiny přinášející vysokou přidanou hodnotou.