Zaměstnanci úřadů práce a policie v uplynulém roce provedli přes 10 500 kontrolních akcí, pochybení při zaměstnávání cizinců přitom zjistili téměř ve třetině případů. Zkontrolovali přes 21 000 zahraničních pracovníků, více než 3 800 z nich nebylo zaměstnáno legálně. Kromě Slováků a Ukrajinců to byli dále zejména Poláci, Vietnamci, Moldavané, Bulhaři, Rumuni, Číňani, Mongolové, Rusové a Němci.

Úřady práce loni uložily za porušení předpisů pro zaměstnávání zahraničních pracovníků celkem 785 pokut v souhrnné výši přes 21,5 miliónu korun; o rok dříve to bylo 772 pokut ve výši přes 23,7 miliónu korun.

Nejvíce cizinců loni nelegálně pracovalo ve zpracovatelském průmyslu, ve stavebnictví a ve službách pro podniky; převažovali mezi nimi muži. Na konci loňského roku v Česku legálně pracovalo přes 240 000 občanů cizích států, což bylo o 55 000 více než předchozí rok.

Podle zprávy nejsou při legálním zaměstnávání cizinců v Česku výrazně porušovány předpisy. Přesto cizincům často ztěžuje život zejména neznalost českého jazyka. Svých práv a nároků se často nedomáhají také proto, že neznají zdejší zákony.