To představuje riziko, protože útočníci mají časově neomezenou možnost využívat dříve objevené bezpečnostní mezery v daném softwaru.

Technologii, která má pomoci detekovat útoky malware na přístroje, aniž by bylo nutné zabývat se jejich softwarem či hardwarem, vyvíjí nově vzniklá americká společnost Virta Labs. Její produkt nazvaný WattsUpDoc stojí na teoretických základech, prezentovaných v roce 2013. V principu jde o to, že každá aktivita jakéhokoli počítače nebo počítačem řízeného systému vykazuje specifický průběh spotřeby elektrického proudu v čase.

Jednodušší úlohy zvládá WattsUpDoc s vysokou přesností: například internetové stránky rozpozná s přesností 99 procent. Hlavním cílem však je, detekovat na základě měření spotřeby proudu malware. V nemocnicích je potřeba chránit přístroje jako infuzní pumpy nebo monitorovací zařízení. Obdobně v průmyslu jsou ohrožené historické tzv. SCADA systémy (Supervisory Control and Data Acquisition – systémy pro řízení procesů v reálném čase). Ve finančním sektoru jsou obdobně zranitelné bankomaty.

Testy podle autorů řešení ukazují, že po „zaučení“, tedy po nastavení celého systému, má WattsUpDoc zhruba 89procentní úspěšnost v detekci malware na nemocničních počítačem řízených zařízeních a 85% úspěšnost na průmyslových řídicích systémech.