Osm z deseti e-mailů odeslaných na Seznam.cz Email jsou spam. Proti nevyžádané poště bojuje česká internetová jednička již delší dobu, loni na podzim například začal platit Etický kodex e-mailingu. Jde o sadu pravidel, podle kterých by se měly podniky využívající hromadnou obchodní rozesílku chovat. To jim má zaručit, že jejich nabídky budou příjemcům skutečně doručeny. [celá zpráva]

„Platný DKIM se tak stane nutnou, nikoliv však postačující, podmínkou k úspěšnému doručení hromadné pošty zasílané do schránek Seznam.cz. Na zprávy s platným digitálním podpisem budou samozřejmě aplikovány další mechanismy antispamové kontroly tak jako doposud,“ uvedl David Finger, produktový manažer Seznam.cz Email.