Nový způsob odhalování počítačových hrozeb se zaměřil na nejzákladnější úroveň síťového provozu, který má podobu jedniček a nul a běžnými nástroji ho nelze analyzovat. V chaotickém provozu je tak možné odhalit nejen řadu známých typů aktivit, ale i souvislosti u aktivit dosud neznámých.

Autoři tohoto i dalších dvou společných výzkumných projektů na fakultě elektrotechnické upozornili, že v současné době není možné čekat, až bude škodlivý kód popsán. „Bránit se známým hrozbám nestačí. (...) Pokud má být síťová infrastruktura v bezpečí, musí být schopna se bránit již před započetím útoku, v jeho průběhu i po něm,” uvedli.