Haptické mapy nabízí společnost Seznam.cz již tři roky. V loňském roce se dočkaly velkého vylepšení – přibyly mapové podklady Slovenska. [celá zpráva]

„Doposud si však mohli nevidomí nechat vytisknout mapy v měřítku 1:1200, které je hodně podrobné. Zobrazuje uliční síť, která je vhodná pro orientaci ve městě, na zobrazení celé republiky byste potřebovali vytisknout více něž milión listů A4,“ uvedl Petr Hofman, GIS specialita Seznam.cz.

Náhled měřítka haptických map

Náhled měřítka haptických map

FOTO: Seznam.cz

Právě proto přichystali tvůrci dvě nová měřítka. „Nově je toto podrobné měřítko na stránkách hapticke.mapy.cz označováno jako 'velké' a jsou k němu přidána další dvě,“ podotkl Hofman.

„Střední měřítko (1:37 000) pak na jednom vytištěném listu zobrazuje území o rozměru 7,5 x 10,5 km. Tato mapa je pak vhodná pro lepší orientaci a zobrazení poloh obcí nebo vodních toků, silnic, dálnic, železnic. Přehledná mapa malého měřítka (1:300 000) pak zobrazuje území o rozloze 60 x 85 km a najít se na ní dají větší města, silnice 1. třídy, dálnice či železnice,“ zdůraznil GIS specialita Seznam.cz.

Ukázka haptických map

Ukázka haptických map

FOTO: Seznam.cz

Haptické mapy jsou výsledkem spolupráce Seznamu s univerzitními pracovišti, konkrétně pak se střediskem Teiresiás Masarykovy univerzity a střediskem Elsa při ČVUT.

„Na přípravě klíče haptické mapy je nejtěžší vybrat z toho nepřeberného množství dat, které jsou k dispozici, to podstatné. Pravidla pro hmatovou grafiku jsou neúprosná: nemůžete použít barvy, máte pouze jednu velikost písma, jsou dány minimální rozestupy čar a vše musí zůstat přehledné. Najít správný kompromis mezi množstvím zobrazených prvků a jejich srozumitelným zobrazením chce svůj čas,“ přiblížil práci na haptických mapách Petr Červenka ze střediska Teiresiás.

  • Vyzkoušet haptické mapy můžete zde.
První ukázka legendy haptických map

Ukázka legendy haptických map

FOTO: Seznam.cz