„Aktuální průzkum jsme nechali provést ve dvou fázích – v druhé respondenti odpovídali poté, co byli poučeni o možných variantách zavedení. Překvapivým zjištěním pro nás bylo, že zamítavé stanovisko pak mělo ještě silnější zastoupení: u organizací se negativní stanovisko zvýšilo o 8 procentních bodů, u individuálních uživatelů pak o 7 procentních bodů,“ uvedl ředitel CZ.NIC Ondřej Filip.

Podle respondentů by zavedení IDN způsobilo zbytečný zmatek a chaos. Nejvíce se lidé obávali rizika překlepů a problémů při psaní doménových jmen v zahraničí. Naopak za hlavní výhodu považovali lepší srozumitelnost či přesnější rozlišení názvu webů.

Sdružení CZ.NIC je na zavedení standardu IDN připraveno, ale s ohledem na převažující odmítavý postoj internetových uživatelů ji zatím nezavedlo. Průzkumy jsou pořádány od roku 2004 v pravidelných dvouletých intervalech.

Systém IDN se již v zahraničí používá, ale masivního rozmachu se zatím nedočkal. Příkladem mohou být weby różyczka.pl či 艶やかコンパクト.com.