Hlavní obsah
Každá závěť, která je sepsaná u notáře, se stane součástí pozůstalostního řízení a nehrozí její ztráta ani opomenutí. Foto: Profimedia.cz

Češi stále častěji sepisují závěti u notářů

Uspořádat svůj majetek po smrti prostřednictvím závěti sepsané u notáře se v loňském roce rozhodlo 23 714 Čechů. V meziročním srovnání se jedná o více než třítisícový nárůst.

Každá závěť, která je sepsaná u notáře, se stane součástí pozůstalostního řízení a nehrozí její ztráta ani opomenutí. Foto: Profimedia.cz
Češi stále častěji sepisují závěti u notářů

Rok od roku roste počet lidí, kteří se rozhodnou dát do pořádku své finanční záležitosti i majetek a ošetřit tak, jak s nimi bude naloženo po jejich smrti.

Tím, že sepíšete svou poslední vůli u notáře, předejte dělení svého majetku podle zákonných dědických tříd a sporům mezi dědici o rozdělení pozůstalosti. Za uplynulých pět let tak učinilo více než 100 tisíc Čechů, v loňském roce jich bylo 23 714, o rok dříve pak 20 702.

„Zvýšený zájem o sepsání závěti zaznamenává Notářská komora ČR každoročně, nicméně zatím nikdy o více než tři tisíce, jako je tomu nyní. Pro nás je to signál, že lidé mají stále větší zájem na uspořádání svého majetku podle vlastní vůle,“ uvedl Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR.

Jak dále dodal, nejčastěji lidé k notáři se záměrem sepsat svou poslední vůli zavítají v období Dušiček a v zimě, nejméně pak v letních měsících.

RokPočet závětí sepsaných u notáře
201517 300
201619 021
201719 902
201820 702
201923 714
Zdroj: Notářská komora ČR

V České republice působí osm regionálních komor, za rok 2019 nejvíce závětí registruje Notářská komora v Brně (4404), nejméně pak v Českých Budějovicích (1473).

Závěť u notáře je v centrální evidenci

Pokud se rozhodnete svou poslední vůli sepsat, můžete jí postihnout buď celý svůj majetek, nebo jen jeho konkrétní část. Při zohlednění nepominutelných dědiců, kterými jsou potomci, případně děti potomků, tak může být majetek rozdělen podle přání zesnulého.

Poté, co s vámi notář vaši závěť sepíše a vy ji podepíšete, dojde k jejímu zapsání do centrální evidence. Závěť se stane součástí dědického řízení a nehrozí, že by se mohla ztratit či že by mohlo dojít k jejímu opominutí. V centrální evidenci ji v případě potřeby může dohledat kterýkoli ze 441 notářů působících v České republice, který má jako soudní komisař řízení na starost.

Je také třeba mít na paměti, že závěť sepsaná bez vědomí notáře nemusí být vůbec dohledána, případně ji může nalézt potenciální dědic, kterému by vyhovovalo spíše dědění podle zákonných dědických tříd, a tak by mohl její existenci zatajit.

Zajímavosti o závěti
  • Není-li závěť sepsaná vlastní rukou, vyžaduje se přítomnost dvou svědků. Takové závěti ale bývají nejčastěji – a mnohdy úspěšně – po smrti zůstavitele napadány. Zůstavitel totiž bývá neúspěšnými potenciálními dědici nařčen z nesvéprávnosti v době sepsání závěti.
  • Závěť bývá v poslední době spojována s hrozbou převzetí zodpovědnosti i za dluhy zemřelého. Dříve nehrozilo, že by případné zděděné dluhy mohly překročit cenu děděného majetku. To již podle nového občanského zákoníku (2014) neplatí, proto je dobré v případě nejistoty žádat notáře o tzv. výhradu soupisu majetku.
  • Závěť je nadřazena zákonné posloupnosti dědického procesu, přesto ale existuje tzv. nepominutelný dědic. Tím se po smrti zůstavitele stávají jeho potomci. Když tito svůj povinný díl z jakéhokoliv důvodu nedědí, pak se nepominutelným dědicem stávají jejich potomci.
  • Notáře si můžete vybrat vždy kromě jediného případu: řízení o pozůstalosti. Z důvodu nestrannosti a objektivity soudního rozhodování je notář přiřazen soudem podle předem stanoveného rozvrhu. Aktuálně je občanům po celé ČR k dispozici 441 notářů.
Zdroj: Notářská komora ČR
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků