Při pohledu na silnice či cyklostezky by se dalo říct, že co Čech, to cyklista. Ostatně průzkum pojišťovny Generali ukázal, že tři pětiny Čechů šlápnou do pedálů alespoň jednou týdně.

Cyklisté jsou však celkem často i přímými účastníky dopravních nehod s fatálními následky. V loňském roce bylo podle policejních statistik usmrceno celkem 38 cyklistů, v prvním čtvrtletí letošního roku přišlo o život deset cyklistů.

Pád z kola často znamená úraz

Sjednat si kvalitní úrazovou či životní pojistku by tak pro každého, kdo se cyklistice pravidelně věnuje, mělo být samozřejmostí. Podle průzkumu Generali jsou nehody spojené s jízdou na kole u Čechů až překvapivě časté.

„S havárií s nějakými následky se setkal téměř každý druhý cyklista. Muži přitom více než ženy. Nadprůměrně víc nehod mají cyklisté do třiceti let. Alarmující je především to, že 87 procent cyklistů se při nehodě zranilo," uvedl Ivo Satek z Generali.

Bez přilby, pod vlivem, kašlající na předpisy. Mrtvých cyklistů přibývá

Bohužel někteří cyklisté usedají na kolo i po požití alkoholu. Což se jim v případě nehody může vymstít. Pojišťovny mohou totiž pojistné plnění výrazně zkrátit. „Pojišťovna může snížit pojistné plnění až o 50 procent, pokud se úraz stane pod vlivem alkoholu, resp. jiných návykových látek. V České pojišťovně tento postih uplatňujeme,” uvedla tisková mluvčí Ivana Buriánková.

Ovšem ke snížení pojistného plnění může dojít i v případě, že se v případě zranění jeho výplaty bude domáhat člověk, který kolo odcizil, i tehdy, pokud k úrazu došlo kvůli jeho bezohledné jízdě na chodníku.

„Přiměřeně snížit výplatu pojistného plnění můžeme cyklistovi i tehdy, pokud neuvede svůj koníček, který vykonává registrovaně či organizovaně, do vykonávané sportovní činnosti, a také tehdy, když registrovaný cyklista začne cyklistiku provozovat profesionálně a neohlásí to pojistiteli,” doplnil pro Právo Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

Nezapomínejte na pojištění odpovědnosti

Sami cyklisté však mohou i nehodu zavinit. V loňském roce podle policejních statistik způsobili celkem 2724 nehod.

Pokud cyklista nehodu zaviní, musí počítat s tím, že bude platit za vzniklé škody jak na majetku, tak na zdraví. „Nový občanský zákoník navíc několikanásobně zvýšil částku odškodnění, které může být poškozeným přiznané. Viníci platí nejen za hmotné škody a léčbu, ale často také hradí ušlý zisk za období pracovní neschopnosti. Řešením, jak se zbavit pocitu, že každá škoda, kterou člověk na kole způsobí, zasáhne jeho rozpočet, je pojištění odpovědnosti. To se vztahuje i na rekreační sporty, a zahrnuje tedy také cyklistiku,” doplnil pojistný analytik Marek Seidl ze společnosti Broker Trust.

„Velmi časté jsou karamboly cyklistů zejména ve městech a konkrétně na cyklostezkách, kde je mnohdy velmi intenzivní pohyb jak cyklistů, tak také dalších sportovců. Poměrně běžné jsou střety cyklistů s inline bruslaři. Zranění bruslařů, kteří se dostanou do kontaktu s cyklistou, končí obvykle jejich odřeninami, pohmožděninami nebo zlomeninami končetin. Zde se škoda na zdraví nejčastěji pohybuje v řádech desítek tisíc korun,” uvedl Jan Marek z Generali.

Kolo odmrštěné autem při srážce.

Kolo odmrštěné autem při srážce.

FOTO: Policie ČR

Škody však mohou dosáhnout i mnohem vyšších částek. „Stačí, aby například cyklista udělal na silnici nečekaný manévr a srazila se kvůli němu dvě auta plná lidí. Zranění a škody na autech pak částku vyženou raketově vzhůru,” doplnil Seidl.

Pojišťovny proto doporučují volit spíše vyšší pojistné limity. „Jako nutné minimum doporučujeme limit plnění 10 milionů korun. Ale spíše je vhodné volit v rozpětí 10 až 20 milionů korun. Paradoxně jsou totiž finančně náročnější úrazy s vážnými trvalými následky, které obsahují bolestné, ztrátu výdělku, náhradu za ztížení společenského uplatnění (doživotní dorovnávání), náklady na péči a regresní náhrady zdravotní pojišťovny za léčení,” upřesnil pro Právo Milan Káňa z Kooperativy.

A stejně jako v případě vlastního úrazu, platí i v případě, že cyklista způsobí škodu pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, že tato skutečnost bude mít vliv i na výplatu pojistného plnění. „V takovém případě má pojišťovna právo takzvaným regresem od něj vymáhat částku, kterou poškozenému zaplatila za vzniklou újmu,” uvedla Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.

Pojistěte se i proti krádeži kola

Podle policejních statistik bylo v loňském roce odcizeno 4723 jízdních kol. V rukou nenechavců jich tak v průměru denně skončilo 13. Škody napáchané zloději dosáhly částky 96,7 milionu korun.

Pojišťovny pojistí jízdní kola v rámci pojištění domácnosti, ale i samostatně. „Jízdní kola jsou standardně pojištěna v rámci pojištění domácnosti. V případě drahých kol je možné sjednat individuální pojištění, kde je pojistná ochrana výrazně rozšířena,” uvedla Ivana Buriánková.

„Pořídí-li si klient dražší kolo, může ho pojistit individuálně na jeho plnou, často i velmi vysokou hodnotu. Podmínkou je výslovné uvedení a specifikace takového jízdního kola v pojistné smlouvě a také bezpečnostní čipování – například UV nátěr nebo mikrotečky. V případě odcizení takto extra pojištěného kola z bytu vyplatíme jeho plnou pojistnou částku podle pojistné smlouvy, při škodě mimo domov pak hradí až 55 tisíc korun,” doplnila Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.

Pojištění se však nevztahuje na krádež kola z volného prostranství. „Odcizení kola je pojistnou událostí v rámci pojištění domácnosti pouze v případě, že bylo kolo odcizeno z uzamčeného místa pojištění. Za uzamčené místo pojištění není možné považovat například balkon, ani zahradu u rodinného domu, byť by byla ohraničena oplocením. Na balkony, zejména ty ve vyšších patrech domů, ukládají lidé svá kola celkem běžně. Považují je za bezpečný prostor. Z naší praxe ale vyplývá, že na balkoně kola rozhodně nejsou v bezpečí. Evidujeme případ, kdy bylo kolo odcizeno z balkonu ve čtvrtém patře,” doplnila Buriánková.

Některé pojišťovny (například Generali, Uniqa či ČP) nabízejí klientům připojištění tzv. cykloasistence, v jejímž rámci odborníci klientovi pomohou jak v případě odcizení kola, tak v případě, že dojde k jeho poruše.