Mnozí lidé nemyslí na to, že je může potkat trvalá pracovní neschopnost, příjmy se jim sníží na minimum na dlouhou dobu, někdy až do konce života. A zejména, pokud budete chtít pokrýt všechny náklady spojené s léčbou a zároveň udržet stejný životní standart pro celou rodinu, nemluvě o nákladech spojených s invaliditou (úprava bytu nebo domu na bezbariérový apod.), je nezbytné se nad sjednáním příslušného pojištění zamyslet.

Pojištění trvalé invalidity má v nabídce mnoho pojišťoven, je tedy z čeho vybírat.

Proč zrovna pojištění invalidity

Mnohé pojišťovny evidují vyšší četnost sjednání pojištění na smrt než na invaliditu. Důležité je však si uvědomit, že se s větší pravděpodobností stanete invalidou, než že zemřete v produktivním věku. Navíc finanční zatížení je v invaliditě mnohem vyšší než v případě úmrtí. Podle statistik dokonce až tři pětiny lidí v invalidním důchodu jsou mladší 55 let.

Invalidním se ale nemusíte stát pouze vinou úrazu, nejčastějšími příčinami invalidity jsou poruchy svalové a kosterní soustavy, oběhové soustavy či poruchy duševního zdraví.

Co je třeba vědět před sjednáním

Některé pojišťovny rozdělují své klienty do tzv. rizikových skupin a pak podle zařazení se může stát, že jsou někteří klienti dokonce nepojistitelní či v lepších případech platí „pouze“ vyšší pojistné.

Do první nejméně rizikové skupiny patří lidé, kteří pracují jako administrativní pracovníci nebo manuálně na minimální úrovni. Do druhé rizikové skupiny patří například mechanici s těžkou technikou či policisté a třetí rizikovou skupinou jsou povolání s extrémními riziky (např. práce ve výškách nebo v dolech).

Pokud patříte do některé z rizikovějších skupin, vyplatí si vybrat pojišťovnu, která jednotlivé rizikové skupiny nerozlišuje.

Součástí dostatečně kvalitního pojištění by měla být i nevypověditelnost smlouvy ze strany pojišťovny. Stává se to v případech, kdy klient onemocní, pojišťovna ho vyplatí a poté vypoví různá rizika, což je vzhledem k možnému zhoršení stavu invalidity (například invalidita II. stupně může progresivně vzrůst na III. stupeň) zdraví ohrožující. Klienti pak přichází o další potřebné finanční prostředky pro svou léčbu. Proto je dobré zařídit si takové pojištění, kde budete moci vypovědět smlouvu pouze vy.

Pojišťovny mají také tzv. čekací dobu na nemoc, než v případě, že vypukne, vyplatí pojistné plnění. Ta se pohybuje od dvou měsíců až po dva roky. Zjistěte si proto předem, jakou dobu budete muset čekat, protože v takových chvílích, je čas velmi rozhodující faktor.