Ve spolupráci se spotřebitelskou organizací dTest přinášíme několik rad a tipů, jak by měla vypadat žaloba vypadat a v jaké lhůtě ji musí nájemce podat, pokud s výpovědí z nájmu nesouhlasí.

Na podání žaloby máte dva měsíce

Žalobu o přezkum oprávněnosti výpovědi může nájemce, který s ní nesouhlasí, podat do dvou měsíců ode dne, kdy ji obdržel. A to jak v případě výpovědi s výpovědní dobou, tak i tehdy, jedná-li se o výpověď bez výpovědní doby, typicky v případě závažného porušování povinností nájemcem. Po uplynutí dvouměsíční lhůty však právo podat žalobu zaniká.

„Pokud vám došla výpověď například 10. května, musí být žaloba o přezkoumání výpovědi doručena soudu nejpozději 10. července. Nestačí tedy žalobu 10. července podat na poštu,“ upozornil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

ČTĚTE TAKÉ
Jak se vypořádat s ukončením nájmu bytu

Před podáním žaloby není nutné sdělit námitky proti výpovědi pronajímateli.

„Žaloba se podává u okresního soudu v místě, kde se nachází byt. Musí v ní být označeni pronajímatel a nájemce. V žalobě musíte kromě jiného vylíčit, z jakého důvodu jste obdrželi výpověď a proč ji považujete za neoprávněnou. Jako důkazy byste měli předložit alespoň v kopii nájemní smlouvu, výpověď z nájmu a výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnické právo pronajímatele,“ doporučil Zelený.

ČTĚTE TAKÉ
Důvod výpovědi z nájmu bytu musí pronajímatel vždy uvést

Soud buď rozhodne o neoprávněnosti výpovědi, nebo žalobu naopak zamítne. Konkrétně soud zkoumá, zda jsou skutečnosti uváděné pronajímatelem pravdivé a jestli představují zákonný důvod k výpovědi z nájmu.

V případě, že nájemce dostal výpověď, protože neuhradil nájemné či platby za služby, je obvykle snadné dokázat, zda a kolik nájemce platil či neplatil. Je-li však důvodem výpovědi takzvané hrubé porušení povinností ze strany nájemce, není už situace tak jednoduchá.

„Tento důvod se posuzuje případ od případu a soud může dospět k závěru, že i když jsou skutečnosti tvrzené pronajímatelem pravdivé, nedosahují takové intenzity, že je lze považovat za hrubé porušení povinností,“ upozornil Zelený.

ČTĚTE TAKÉ
Pronajímatel vás z bytu zasláním e-mailu vyhodit nemůže

O neoprávněnosti výpovědi soud rozhodne i v případě, že během soudního řízení zjistí, že výpověď je z nějakého důvodu neplatná. Například neobsahuje-li poučení o právu nájemce podat námitky proti výpovědi či podat žalobu o přezkum její oprávněnosti.

Jestliže soud žalobě nevyhoví, tedy potvrdí oprávněnost výpovědi, uloží nájemci byt v určité lhůtě vyklidit. Soud tak ale rozhodne jen v případě, že vyklizení navrhne pronajímatel.