Pokud chcete využít všech výhod, které vám stavební spoření nabízí, musíte spořit minimálně šest let. Poté je již na vás, zda se rozhodnete v ukládání peněz dál pokračovat (nejdéle však do naspoření zvolené cílové částky) či si peníze vyberete nebo třeba požádáte o úvěr.

Peníze nejdřív za tři měsíce

V případě, že už o další spoření nestojíte a rozhodnete se smlouvu ukončit, musíte stavební spořitelně podat výpověď. „Pokud chce klient smlouvu ukončit, musí tak učinit písemně,” upozornila Lenka Molnárová z Raiffeisen stavební spořitelny (RSTS).

Nejjednodušší pro vás bude, pokud zavítáte na některou z poboček vaší stavební spořitelny, kde s poradcem výpověď sepíšete. Pochopitelně písemnou výpověď můžete zaslat i poštou.

Ukončení smlouvy k datu uplynutí vázací doby může klient sepsat kdykoliv během trvání vázací doby. Lenka Molnárová, RSTS

Dle zákona je standardní výpovědní doba tři měsíce. Vaše vložené peníze včetně státní podpory a zhodnocení vám tedy budou vyplaceny až po jejím uplynutí. Výpovědní doba počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste smlouvu vypověděli.

Pokud tedy podáte výpověď například během května, vaše smlouva skončí k 31. srpnu. Peníze vám budou na vámi zvolený účet připsány až po tomto datu.

Peníze dřív? Nová smlouva či poplatek

Čekat tři měsíce na výplatu naspořených peněz je pro mnohé klienty nepředstavitelné.

„Klient může peníze získat i přesně k datu uplynutí vázací doby. V takovém případě sepíše ukončení smlouvy dříve. Ideální je navštívit svého poradce třeba půl roku před uplynutím vázací doby. Ovšem ukončení k datu uplynutí vázací doby může klient sepsat i kdykoliv během trvání vázací doby,” doplnila Molnárová.

Pokud jste na výpověď nemysleli včas, můžete se se stavební spořitelnou domluvit na rychlejším převodu zůstatku smlouvy. Počítejte však s tím, že to nebude „zadarmo”. Spořitelny klientům nabízejí několik variant.

Jednou z nich je uzavření následné smlouvy o stavebním spoření. „Pokud si klient společně s ukončením původní smlouvy založí novou smlouvu o stavebním spoření (tzv. následnou smlouvu), pak může být původní smlouva vypořádána již za 15 pracovních dnů od doručení formuláře o výpovědi,” uvedla pro Právo Hana Vaněčková z Modré pyramidy.

Do 10 pracovních dnů vám budou vyplaceny peníze ze „staré” smlouvy u RSTS, pokud si, jak Právu potvrdila Lenka Molnárová: „založíte novou smlouvu s minimální cílovou částkou 200 tisíc korun a zároveň na novou smlouvu pošle alespoň pět tisíc korun.” Pokud ale u RSTS na novou smlouvu nepřistoupíte, peníze dříve nedostanete.

V Českomoravské stavební spořitelně (ČMSS) získáte peníze do 17 dnů, pokud převedete minimálně 10 tisíc korun na nově zřízenou smlouvu o stavebním spoření.

Nechcete-li si další smlouvu uzavírat, u některých stavebních spořitelen vám za rychlejší výplatu peněz naúčtují poplatek. Například Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) požaduje úhradu 0,5 procenta z cílové částky. Modrá pyramida vyplatí peníze do 14 dnů a vy jí za to zaplatíte 1 procento z aktuálního zůstatku na účtu.

Zdarma budete mít rychlejší výplatu u Wüstenrot a ČMSS. „Klient může požádat o dřívější výplatu finančních prostředků a požadované datum uvést ve výpovědi smlouvy o stavebním spoření. Vyplacení peněz k dřívějšímu datu je zcela zdarma,” uvedl pro Právo Jiří Klos z Wüstenrot.

„Ve výjimečných odůvodněných případech umíme klientovi vyjít vstříc a vyplatit naspořené peníze zhruba do 40 kalendářních dnů. Nejsou tím spojeny žádné poplatky,” zmínil Tomáš Kofroň z ČMSS.

Konec smlouvy před uplynutím vázací doby 

Ukončit stavební spoření můžete i před uplynutím povinné šestileté doby. Tento krok si však dobře rozmyslete. Pokud jste v situaci, že nemáte dočasně dostatek financí na pravidelné vklady, můžete se stavební spořitelnou domluvit na přerušení spoření, a vaše smlouva dále běží.

Poplatek za předčasné ukončení smlouvy o stavebním spoření
Stavební spořitelna
Výše poplatku
ČMSS
0,5 procenta z cílové částky (minimálně 2000 Kč)
Modrá pyramida
1 procento z cílové částky
RSTS
1 procento z cílové částky
SSČS
0,5 procenta z cílové částky pro smlouvy uzavřené od 1. 10. 2012 do 31. 5. 2013
1 procento z cílové částky pro smlouvy uzavřené od 1. 6. 2013
Wüstenrot
0,9 procenta z cílové částky
Zdroj: stavební spořitelny

Můžete se pochopitelně dostat i do stavu, kdy nutně potřebujete tzv. každou korunu a naspořené peníze vám tak mohou ve vaší situaci pomoci. V takovém případě ale počítejte s tím, že to pro vás bude drahé. Nejen že přijdete o veškeré připsané zálohy státní podpory, které spořitelna vrátí zpět Ministerstvu financí ČR, zároveň vám za předčasné ukončení smlouvy naúčtuje poplatek. Ten dosahuje až jednoho procenta z cílové částky.

I v tomto případě počítejte se standardní tříměsíční výpovědní lhůtou.