Pojišťovna pak za klienty v případě potřeby například vyřídí reklamaci zboží, zaplatí vzniklou škodu, zajistí odstranění poškozujících informací nebo ponese náklady na soudní řízení.

Ochrana financí i dobré pověsti

V současné době nabízí běžným uživatelům pojištění internetových rizik ČSOB Pojišťovna, která produkt do své nabídky zařadila v lednu letošního roku. Dosud si ho sjednalo zhruba pět tisíc klientů.

Pojištění klienty kryje ve čtyřech základních oblastech, ve kterých může dojít k poškození jejích práv či k finančním ztrátám. První z nich je nákup zboží na internetu - například pokud e-shop klientovi zakoupené zboží nedodá či přijde poškozené, pojišťovna převezme jeho reklamaci a postará se o dodání správně objednaného zboží. V případě neúspěšného vyřízení reklamace pak klientovi zaplatí vzniklou škodu.

Jestliže dojde ke zneužití platební karty, pojišťovna pomůže získat zpět odcizenou finanční částku, případně poskytne finanční náhradu za vzniklou škodu.

Příběhy ze života, kdy může s řešením pomoci pojišťovna
Místo hifi soupravy přišel nefunkční krám
Mladý muž si v e-shopu za skvělou cenu a s akční slevou objednal hifi soupravu Pioneer. Podmínkou byla platba předem. Souprava mu sice přišla, ale nefunkční a některé komponenty úplně chyběly. Obrátil se proto na internetový obchod, ale nikdo na jeho reklamaci nereagoval. Díky uzavřenému pojištění internetových rizik pojišťovna celé reklamační řízení převzala a úspěšně vyřešila. Objednaná hifi souprava byla klientovi poslána znovu a v naprostém pořádku.
Chlapec se stal obětí kyberšikany
Syn klientky pojišťovny byl ve škole neustále obtěžován staršími spolužáky. Když se jim postavil na odpor, využili jeho oblíbenou spolužačku, od které získali mnoho důvěrných informací. Intimnosti pak zveřejnili na školním webu a rozšířili pomluvu. Zbytek školy přidával zesměšňující fotografie na zvlášť vytvořenou webovou stránku. Díky pojišťovně došlo k odstranění všech informací poškozující pověst chlapce z webové stránky a sociálních sítí.
Vybraný účet
Klientce přišel e-mail ohledně průzkumu spokojenosti s bankovními službami. Na jeho základě vyplnila dotazník včetně přístupových hesel, i když jí to přišlo trochu neobvyklé. Po čase ale zjistila, že byla z jejího účtu vybrána celá disponibilní částka. Vše nahlásila pojišťovně a ta se o celou záležitost postarala. Zahájila soudní řízení a celou ukradenou částku klientce pomohla vymoci nazpět.
Zdroj: ČSOB Pojišťovna

Rizika se však netýkají pouze finančních oblastí. Nikdy nevíte, kdo se dostane k vašim e-mailům nebo sdělením a snímkům na facebooku či zda se vy nebo někdo vám blízký nestanete obětí kyberšikany. Pokud například někdo neoprávněně použije vaše fotografie, či poškodí vaši pověst šířením negativních informací na internetu, pojišťovna pomůže zajistit stažení vašich dat, případně povede soudní spor.

Pojištění pro jednotlivce stojí 900 korun za rok, pro celou rodinu pak 1188 korun ročně. Výše pojistných limitů je nastavena na 50 tisíc korun (týká se poškození pověsti, neoprávněného použití platební karty a nákupu zboží na internetu), 100 tisíc korun (zneužití identity pojištěného na internetu) a 150 tisíc korun v případě jednotlivce či 500 tisíc korun v případě rodiny (právní ochrana).

„Výše pojistného plnění se stanoví podle skutečně utrpěné škody, a to do maximální výše limitů,” doplnil Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

AXA Assistance nabízí pojištění firmám

Již několik let nabízí pojištění Cyber risk chránící klienty proti internetovým rizikům společnost AXA Assistance. „Tento produkt v současné době nabízíme výhradně v oblasti B2B, tedy obchodním partnerům především z finanční sféry. Koncovými zákazníky se pak stávají zejména lidé, kteří často nakupují na internetu. Tedy spíše mladší a střední generace.” uvedla pro Právo Radka Vaňková z AXA Assistance.

Pojištění opět pokrývá čtyři základní oblasti - spory s e-shopem, zneužití platebních prostředků, zneužití či odcizení identity a poškození dobrého jména.

„Garantujeme náhradu škody do 50 tisíc korun. V případě, že nevymůžeme po protistraně náhradu škody do lhůty, která je stanovena pro každé pojistné riziko zvlášť (obvykle jeden, nebo tři měsíce), tak ji uhradíme klientovi sami,” doplnila Vaňková.

„Spory s e-shopem a zneužití platebních prostředků nabízí AXA pojišťovna již od února 2015 ve spolupráci s AXA Assistance a to jako připojištění k pojištění domova pod názvem Safe online,” doplnila Kateřina Kohoutová z AXA pojišťovny.

Další pojišťovny se brzy přidají

Ostatní pojišťovny si pochopitelně uvědomují, že ochrana proti internetovým rizikům nabývá na významu, a některé se chystají svůj vlastní produkt představit v dohledné době.

Sjednat si ho tak brzy budou moci klienti České pojišťovny, Slavia pojišťovny, Uniqy, Kooperativy či Direct pojišťovny.

„Na produktu pro Cyber Risks pracujeme. Předpokládáme, že ho klientům nabídneme v polovině roku 2017,” upřesnil Milan Káňa z Kooperativy.

„V současné době připravujeme produkt zaměřený na kyberrizika. V nabídce by se měl objevit na jaře 2017. Zvažovanými komponentami jsou např. krytí proti poškození pověsti na sociálních sítích a ochrana proti zneužití platební karty při placení po internetu. K dispozici by měla být i speciální asistenční služba pro okamžité řešení nastalé situace a zabránění dalším škodám,” doplnila Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.

„Jako samostatný produkt pojištění internetových rizik v Česku nenabízíme, ale jsme schopni službu zprostředkovat skrze naši centrálu v Mnichově,” dodal Václav Bálek z pojišťovny Allianz.