Na redakci se s prosbou o radu obrátila starší čtenářka, která na svou vnučku převedla své nemovitosti a nyní by je kvůli vnuččinu špatnému chování chtěla vrátit zpět.

„Zklamala jsem se ve své vnučce. Před rokem jsem na ni nechala přepsat chatu na Sázavě a svůj pražský byt. Myslela jsem, když se její rodiče rozvedli, že jí nahradím rodinu a bude na mně lpět. Opak je pravdou. Studuje na vysoké škole nedaleko mého bydliště, ale za mnou se nezastaví, nezavolá,” posteskla si čtenářka.

Na babičce dokonce chce, aby jí ze svého bývalého bytu platila nájemné, protože má málo peněz. „Přitom na chatě pořádá pro kamarády mejdany a mně od ní sebrala klíče, abych ji tam snad nerušila. Mohu nějakým způsobem zvrátit to, aby mě nakonec z mého bývalého majetku nevyhodila?” zeptala se čtenářka.

Právník: Svá práva si zabezpečte už ve smlouvě

Čtenářčině případu se věnoval právník Jan Dubenský. „Z vašeho dotazu vyplývá, že jste na vnučku převedla své nemovitosti formou daru, který v daném případě musí mít písemnou formu a musí být zapsán v katastru nemovitostí,” uvedl Dubenský.

Je-li tomu skutečně tak, což lze ověřit na veřejně přístupné možnosti nahlížení do katastru na internetových stránkách (http://nahlizenidokn. cuzk.cz/), pak je podle právníka nepochybným vlastníkem nemovitostí čtenářčina vnučka.

„Čtenářka udělala chybu, protože si svá práva nezabezpečila v darovací smlouvě, například ustanovením o bezplatném doživotním užívání daných nemovitostí,” upozornil Dubenský.

V současné situaci by žena mohla využít ustanovení občanského zákoníku o odvolání daru, ale podle právníka jde o běh na dlouhou trať, kterou by musela absolvovat v řízení před soudem.

Odvolání daru pro nevděk

Dar je možné odvolat v případě, že dárce po darování upadne do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu (jedná se o odvolání daru podle § 2068).

„Aktuálnější je ustanovení o odvolání daru pro nevděk (§ 2072), který uvádí, že pokud ublížil obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit,” uvedl Jan Dubenský.

Lhůta na odvolání daru je jeden rok

Odvolat dar však dárce musí do jednoho roku ode dne, kdy obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru.