„S její pomocí vyplní daňové přiznání k daním z příjmů bez chyb i uživatel, který není zvyklý běžně komunikovat elektronicky. Tato aplikace totiž nabízí rozsáhlé nápovědy, výběry z číselníků, kontroly údajů včetně spolehlivého průvodce celým daňovým přiznáním,“ sdělila Právu mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Aplikace je nejsnadněji dostupná na Daňovém portálu Finanční správy ČR na www.daneelektronicky.cz. Použití aplikace EPO podle Petlachové nutně neznamená, že poplatník zde vyplněné daňové přiznání podá na finanční úřad elektronicky. Může, ale nemusí.

Poplatník si může vybrat některou z následujících variant:
- odeslat podání elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu
- odeslat podání elektronicky bez použití zaručeného elektronického podpisu, s nutností doručení z EPO vytištěného Potvrzení z podání, tzv. E-tiskopisu, do 5 kalendářních dnů na finanční úřad
- uložit podání k odeslání do datové schránky poplatníka a následně odeslat ve formátu XML do datové schránky správce daně
- vytisknout přiznání (případně uložit) a následné doručit na finanční úřad v písemné podobě s vlastnoručním podpisem (černobílý výstup není na závadu).

„Široké technické možnosti on-line kontrol a automatických doplnění v aplikaci EPO ocení všichni uživatelé, včetně těch, kteří jsou zvyklí upřednostňovat při vyplňování svého daňového přiznání tzv. interaktivní formulář,“ dodala Petlachová.

Daňové přiznání si lze vyplnit i jinde na internetu, například zde.

Nezapomenout na solidární daň

Zaměstnanci ve vyšších příjmových skupinách, kteří v roce 2013 podléhali sedmiprocentnímu, tzv. solidárnímu zvýšení daně, si musí podat daňové přiznání sami.

Musí tak učinit tehdy, pokud v jakémkoliv měsíci loňského roku, například i díky prémiím, překročil jejich hrubý příjem 103 536 korun. Z toho důvodu u těchto osob není možné provést roční zúčtování daně zaměstnavatelem, i když u něj mají podepsané prohlášení k dani.

Jde o jednu z letošních daňových novinek, a proto si zaměstnanci tuto svou povinnost nemusí vůbec uvědomovat.

„Při podání daňového přiznání po zákonné lhůtě finanční úřad automaticky ze zákona přistupuje k výpočtu pokuty. Není proto od věci, aby zaměstnavatelé na tuto skutečnost své zaměstnance ještě v těchto dnech upozornili,“ informovala Právo Jaroslava Hanková z poradenské skupiny Apogeo.

Přiznání je potřeba odevzdat a daň zaplatit do 1. dubna, v případě využití služeb daňového poradce do 1. července.