Opuštěným rekreačním objektům však nehrozí nebezpečí jen ze strany zlodějů, velké škody může způsobit i podzimní a zimní počasí. Je proto nejvyšší čas myslet na opatření, která pomohou riziko vloupání snížit, a zároveň udělat vše pro to, aby vaše chata či chalupa byla co nejlépe chráněna před nepřízní počasí.

„Riziko, že nechtěná návštěva zavítá do rekreačního objektu, je v podzimních a především zimních měsících až dvakrát vyšší než během léta, kdy jsou chaty a chalupy trvale nebo v pravidelných intervalech obývány. Často se přitom stává, že škody zjistí majitelé rekreačních nemovitostí až s několikaměsíčním zpožděním, když se po ‚zimním spánku‘ opět vypraví na svou oblíbenou chatu nebo chalupu,“ uvedl Jan Šepek z ČSOB Pojišťovny.

Nejvíce vloupání je ve Středočeském kraji

V České republice je v současnosti Českým statistickým úřadem evidováno více než 168 tisíc nemovitostí sloužících k rekreaci. Každá 26. domácnost v ČR má rekreační objekt, který celoročně neobývá. Právě neobydlené chatové oblasti jsou každoročně s příchodem podzimní a zimní sezóny velkým lákadlem pro zloděje.

Zdaleka nejčastěji jsou vykrádány rekreační objekty ve středních Čechách, jisti si však nemohou být ani chataři z jiných částí země. Ze 4634 krádeží vloupáním do chat, které se staly během loňského roku a způsobily škody za téměř 88 miliónů korun, jich na Středočeský kraj připadala téměř čtvrtina (1265). Nejméně se vykrádaly chaty v Karlovarském kraji.

Krádeže vloupáním do rekreačních objektů (rok 2012)
Středočeský kraj1265
Jihočeský kraj364
Jihomoravský kraj354
Ústecký kraj349
Plzeňský kraj340
Liberecký kraj339
Kraj Vysočina278
Moravskoslezský kraj233
Praha hl. město229
Královéhradecký kraj217
Olomoucký kraj196
Pardubický kraj175
Zlínský kraj174
Karlovarský kraj121
Celkem4634

Vykradení nelze vždy zabránit, přesto by měl každý majitel rekreační nemovitosti dodržet několik základních opatření, zlodějům tak jejich práci ztížit a minimalizovat  škody na svém majetku.

„Základním opatřením je odpovídající mechanické zabezpečení obydlí, pečlivé uzavření oken a dveří, odstranění cenných věcí ze zahrady. K chatě prostě přistupujte stejně jako k domovu a určitě nezapomínejte na pojištění rekreační domácnosti a nemovitosti,“ upozornil Petr Svoboda z České pojišťovny.

Škody zmírněte vhodným pojištěním

Dalším rizikem, které se často podepisuje na majetku chatařů, jsou přírodní živly. Pojištění rekreačních chat a chalup lze obvykle sjednat proti stejným rizikům jako pojištění rodinných domů. Velmi důležitým pojištěním je pojištění pro případ krupobití, vichřice a nadměrné tíhy sněhu nebo námrazy.

Nejčastější přírodní škody, které u chat a chalup pojišťovny registrují, jsou právě škody způsobené těmito pojistnými nebezpečími, a jak ukazují statistiky posledních let, četnost těchto škod kvůli nevyzpytatelnému počasí narůstá. Každá chata nebo chalupa by určitě měla mít i pojištění pro případ požáru a výbuchu.

Pokud je vaše chata nebo chalupa v blízkosti lesa nebo u ní stojí vzrostlé stromy, mělo by se sjednávané pojištění vztahovat i na škody způsobené pádem stromů. A protože hodně chat v minulosti vyrostlo na březích řek, potoků a rybníků, rozhodně byste neměli zapomenout ani na pojištění povodně a záplavy

Podzimní desatero pro chalupáře
  1. Zamkněte všechny vstupní dveře do objektu na bezpečnostní zámek (u zvlášť odlehlých míst zvažte připojení na pult centrální ostrahy) a pečlivě zavřete okna či okenice. Vše znovu řádně překontrolujte.
  2. Nepotřebné spotřebiče odpojte ze sítě, všechna technická řešení v objektu připravte na extrémně nízké teploty (vypouštění radiátorů a ohřívačů vody; prosolení mís toalet, kde zůstává voda atp.).
  3. Ochraňte nejrizikovější přístupová místa zabezpečovací technikou.
  4. Na zvonek či poštovní schránku uvádějte příjmení bez titulu a v množném čísle.
  5. Zabraňte tomu, aby bylo kukátkem nebo poštovní schránkou vidět do interiéru chaty.
  6. Nikde veřejně neprobírejte své majetkové poměry ani vybavení chaty. Nedávejte fotky a informace o umístění chaty na sociální sítě.
  7. Cenné věci, například elektroniku, jízdní kola nebo drahé nářadí, si uskladněte v místě trvalého bydliště.
  8. Pokud v chatě či v okolních stavbách cenné věci zůstávají, zapište si jejich výrobní čísla a pořiďte si jejich fotodokumentaci.
  9. Zajistěte pravidelnou kontrolu objektu alespoň jednou za měsíc, raději však častěji. Občas na chatu zajeďte a odkliďte sníh. Pokud to zloděj uvidí, nebude riskovat, že ho přistihnete při činu.
  10. Rekreační objekt si pojistěte, případně zkontrolujte, zda máte sjednáno pojištění v dostatečném rozsahu.
Zdroj: Česká pojišťovna

Pojištění chaty nebo chalupy se obvykle vztahuje pouze na hlavní nemovitost. Pokud k ní patří i nějaké vedlejší stavby, jako například oplocení, studna, samostatná garáž, bazén nebo čistička odpadních vod, je nutné je připojistit, což můžete zpravidla snadno udělat v rámci jedné pojistné smlouvy.

I u rekreačních objektů hrozí podpojištění

Častou chybou chalupářů je, že bohužel ne vždy nastaví výši pojistné částky v souladu s hodnotou jejich majetku. Chalupy čile renovují, dostavují a opravují, ale na zvýšení pojistné částky po takové rekonstrukci zapomínají.

„Dobré pojištění, které odpovídá reálné hodnotě vaší chaty, vám pomůže případné škody plně nahradit a vrátit chatu co nejrychleji do původního stavu. Základní poučka tedy zní: Kontrolujte alespoň jednou za dva roky své pojistné smlouvy a aktualizujte je tak, aby plně chránily vaši nemovitost i její vybavení,“ upozornil Petr Svoboda.