Soud zamítl žalobu společnosti Skytoll, která žádala po ÚOHS, aby další provoz systému na základě dodatku ke smlouvě z roku 2016 zastavil. Úřad to ale odmítl s odkazem na veřejný zájem.

Ministerstvo dopravy za exministra Dana Ťoka (za ANO) podepsalo dodatek ke smlouvě na provoz mýtných bran s firmou Kapsch v srpnu 2016. Původní kontrakt s Kapschem měl skončit s rokem 2016. Ministerstvo však ještě v srpnu nemělo připravené ani výběrové řízení na nového provozovatele. Ťok ze zpoždění vinil své předchůdce a údajně pro stát nevýhodnou smlouvu s Kapschem.

Nakonec stát uzavřel bez výběrového řízení s Kapschem dodatek k původní smlouvě na další tři roky provozu systému za více než pět miliard korun.

Tento krok u ÚOHS napadlo nejprve hnutí Starostové a nezávislí. Úřad rozhodl, že postup ministerstva byl nezákonný a uložil mu pokutu milion korun. Firma Skytoll žádala úřad, aby provoz systému na základě nezákonného dodatku zakázal. Ten to ale odmítl s tím, že provoz mýtného systému je ve veřejném zájmu.

Vybrané mýtné

Vybrané mýtné

FOTO: David Ryneš, Novinky

Skytoll podal proti rozhodnutí rozklad, který předseda ÚOHS Petr Rafaj v roce 2017 zamítl. Následně firma podala žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který ale rozhodnutí předsedy ÚOHS potvrdil. Proti rozsudku může Skytoll podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Výběrové řízení na nového provozovatele mýtného vyhrálo v roce 2018 konsorcium společností CzechToll/SkyToll, které uspělo s nabídkou na desetiletý provoz za 10,75 miliardy korun. Kapsch tendr napadl několika stížnostmi u ÚOHS, Nejvyšší správní soud v červnu uložil úřadu, aby znovu posoudil námitky společnosti Kapsch. Kapsch podal ještě další žalobu, v níž žádal soud, aby pozastavil platnost smlouvy státu s vítězným konsorciem.