„Postup proti nadměrnému schodku tak nyní není veden vůči žádnému členskému státu. Na vrcholu krize eura v letech 2010 až 2011 byl tento postup veden vůči 24 členským státům,” dodala rada.

Postup proti nadměrném schodku je zakotven v Paktu stability a růstu, který je závazný pro všechny členy EU. Zemi, vůči níž je postup zahájen, jsou uložena doporučení k nápravě. Země platící eurem mohou být teoreticky potrestány i pokutou, země mimo eurozónu mohou být potrestány krácením plateb z Fondu soudržnosti.

Schodek španělských veřejných financí dosáhl v roce 2018 úrovně 2,5 procenta HDP. Ještě v roce 2017 šlo přitom o 3,1 procenta.

Hospodářská prognóza Evropské komise (EK) očekává v letošním roce schodek španělských veřejných financí ve výši 2,3 procenta HDP a v roce 2020 dvou procent HDP.

Podle evropských pravidel je postup při nadměrném zahájen při porušení jedné z těchto dvou zásad – schodek veřejných financí nesmí překročit 3 procenta HDP a veřejný dluh musí být menší než 60 procent HDP nebo se musí snižovat.

Druhou podmínku Španělsko splňuje. Poměr jeho dluhu k HDP sice činí 97,1 procenta, ale daří se mu dluh snižovat. Ještě v roce 2017 šlo o 98,1 procenta HDP. Prognóza EK navíc počítá, že v roce 2017 dojde k dalšímu poklesu na 96,3 procenta a v roce 2020 na 95,7 procenta.