Celkem 42 procent dotázaných ekonomů očekává, že recese nastane do roku 2020, 22 procent si myslí, že přijde do roku 2021 a celkem 10 procent jich předpokládá začátek recese již v letošním roce.

To znamená, že dohromady 77 procent účastníků šetření čeká recesi nejpozději v roce 2021. Zbylých 26 procent buď očekává začátek recese až po roce 2021, případně si její příchod netroufá předpovídat.

V letech probíhající konjunktury se často hovoří o tom, kdy přijde ekonomická krize – recese. Za jeden ze spolehlivých indikátorů je považováno takzvané zplošťování výnosových křivek amerických dluhopisů.

To znamená, že se výnosy krátkodobých a dlouhodobých dluhopisů stále přibližují, až v jednu chvíli začnou dluhopisy s kratší dobou splatnosti vykazovat vyšší výnosy než dluhopisy s delší dobou splatnosti.

Na konci loňského roku k tomuto došlo u pětiletých a tříletých dluhopisů. Rozdíl mezi výnosy tříletých a pětiletých dluhopisů ale není nejdůležitější. Nejsledovanější výnosovou křivkou je rozdíl mezi dvouletými a desetiletými výnosy z dluhopisů. I tento rozdíl se postupně snižuje, ale k inverzi zatím nedošlo.