Ředitelství silnic a dálnic spravuje v Česku na 1682 mostů. Každý z nich má přesně stanovený program prohlídek a kontrol na deset, patnáct let dopředu. Jednou z nich je i vizuální kontrola, která se ve středu uskutečnila u Poděbrad.

„Lanový most je raritou na české dálniční síti. V Česku jsou zhruba tři až čtyři tohoto typu. Nesou shodné konstrukční prvky s mostem, který se zřítil v Janově v Itálii,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl a dodal, že právě to je důvodem, proč se nyní snaží pro klid řidičů ukázat, v jakém stavu most je.

Lanový most na D11 u Poděbrad.

Lanový most na D11 u Poděbrad.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

ŘSD minulý týden uvedlo, že v havarijním stavu je šest mostů na silnicích I. třídy. Nechtělo je ale jmenovat, uvedlo pouze, že většinou se opravují nebo je čeká demolice. [celá zpráva]

„Konstrukce je tvořená komorovým nosníkem, který je spřažený ocelobetonovou mostovkou, nosná konstrukce je zavěšena na nosných pylonech o 84 lanech, výška pylonu je 28 metrů,“ uvedl o mostu u Poděbrad ředitel úseku kontroly kvality staveb ŘSD Jiří Hlavatý.

„Kromě lanového zavěšení je tento most konstruován pomocí předpěťových lan k betonové konstrukci jednotlivých prefabrikovaných částí mostu, což je prvek, který byl vlastní i takovým stavbám, jako byla lávka v Praze Tróji nebo v Nymburce,“ doplnil ho Rýdl s tím, že poděbradský most má normální zatížitelnost 26 tun, mimořádně a ve zvláštním režimu je možné ho zatížit nákladem až 64 tun.

Na jiném z mostů podle mluvčího nedávno vyzkoušeli extrémní zátěžový test. Most, který má zatížitelnost 21 tun, zatížili 142 tunami. Čekali, zda dojde k destrukci, ale ani se nehnul.

Vymění závěry

Mostní konstrukce lanového mostu na D11 dosahuje v současné době hodnocení kvality na sedmibodové stupnici stupně čtyři - uspokojivé.

V letošním roce silničáři provedli rektifikaci závěsných lan, to znamená, že srovnali napětí k jednotlivým nosným lanům. Na příští rok je připravena další údržbová oprava. Bude mimo jiné obsahovat výměnu mostních závěrů. Po této opravě se vrátí hodnocení kvality mostu na stupeň dva a životnost mostu se prodlouží o dalších zhruba třicet let.

„V rámci opravy budou lana osazována speciálními tenzometry, které budou snímat na dálku napětí v lanech, a tedy i chování mostu. Výsledky budeme sledovat v našem dispečinku on-line,“ uzavřel Rýdl.