U tří kontrolovaných šarží laboratorní rozbor SZPI prokázal kontaminaci pesticidy ze skupiny carbofuranů, jež jsou v EU zakázané. Nevyhovující vzorky inspektoři odebrali v provozovně společnosti Diana Company, s. r. o., v pražské Rumunské ulici. Tato firma je i dovozcem potraviny do Česka.

„SZPI nařídila společnosti Diana Company, s. r. o., aby informovala spotřebitele a zároveň zajistila i stažení závadných šarží z trhu od svých odběratelů. Dále kontrolované osobě inspekce uložila, aby prováděla vlastní preventivní laboratorní rozbory u dalších vybraných šarží potraviny,” uvedl Kopřiva s tím, že závadné šarže převzalo 160 odběratelů.

Jedná se o šarže výrobku GOJI GRADE, sušené ovoce jednodruhové, s uvedenou trvanlivostí do 30. března 2019 a 30. dubna 2018.

Inspekce s dovozcem zahájí správní řízení o uložení pokuty. Je to již podruhé, kdy potravináři u tohoto dovozce zjistili v goji zakázaný pesticid. [celá zpráva]

Carbofuran se používal jako silný insekticid a EU ho zakázala v roce 2008.