S postupným uzavíráním dolů bude klesat i počet zaměstnanců. V původní firmě zůstanou pouze pohledávky za bývalými majiteli. Nastane tak postupné uzavírání dolů s pomalým propouštěním zaměstnanců. V současnosti jich v OKD pracuje kolem deseti tisíc.

S reorganizací souhlasí i odboráři a insolvenční správce Lee Louda. Ten ve své zprávě k hospodářské situaci OKD uvedl, že společnost je na provozní úrovni zisková a schopná další existence. Podle něj je reorganizace firmy výhodnější řešení úpadku než druhá možnost, o které se na schůzi věřitelů jednalo, a to konkurz.

Přijetí reorganizačního plánu OKD se však nelíbí Citibank. Ta tvrdí, že reorganizační plán je nepoctivým záměrem. Citibank do insolvenčního řízení přihlásila pohledávky celkem za víc než deset miliard korun. Insolvenční správce je ale popřel a jsou předmětem incidenčního sporu. Jde o dluhopisy, které vydala v roce 2014 společnost New World Resources (NWR) jako majitel OKD, a společnost OKD za ně ručila. Citibank držitele dluhopisu zastupuje.

Plán ještě musí posvětit insolvenční soud

Společnost OKD je od loňského května v úpadku. Reorganizační plán bude ale ještě schvalovat insolvenční soud. Musí být totiž v souladu s insolvenčním zákonem a nesmí jím být sledován nepoctivý záměr, na který právě upozorňuje Citibank.

Mluvčí Krajského soudu v Ostravě Lucie Olšarová uvedla, že reorganizační plán přijaly čtyři z pěti skupin věřitelů. „Soud nyní musí schůzi věřitelů a další skutečnosti vyplývající ze spisu vyhodnotit, přičemž o schválení či neschválení reorganizačního plánu bude rozhodnuto samostatným usnesením,“ upřesnila mluvčí soudu.

Na čtvrteční schůzi věřitelů bylo přítomno 76 z nich, dalších 15 hlasovacích lístků obdržel soud ještě před jednáním. Soud pro schválení reorganizačního plánu nemá stanovenou žádnou lhůtu. Poté navíc ještě běží patnáctidenní lhůta pro nabytí právní moci a až po ní je reorganizační plán účinný.

Proti rozhodnutí soudu je tak možné se odvolat. Mohou tak učinit například věřitelé, kteří hlasovali proti schválení reorganizačního plánu.