Řada provozovatelů stále nedodržuje ani nejzákladnější povinnosti v oblasti hygieny a bezpečnosti potravin, uvedl Kopřiva.

Společné stravování podle něj představuje nejproblematičtější segment v rámci kontrolních kompetencí inspekce. Z hlediska zdravotních rizik jsou nejzávažnější pochybení v hygieně potravin, které zároveň patří k těm nejčastějším.

"Jedná se mimo jiné o dlouhodobou rezignaci na úklid v provozovně, rizikový technický stav zařízení a prostor provozovny, absence přívodu teplé vody, nezvládnutý odvoz odpadů a podobně," řekl mluvčí inspekce.

Inspektoři kontrolovali restaurace, pivnice, bistra, vinárny, bary i cukrárny. V některých z provozoven kontroly odhalily plíseň na stěnách, výskyt myšího trusu a hmyzích škůdců. Seznam provozoven inspekce zveřejnila na svém webu Potraviny na pranýři.

Inspekce loni kvůli hygieně zavřela 83 podniků.

Inspekce loni kvůli hygieně zavřela 84 podniků.

FOTO: SZPI

K často zjišťovaným prohřeškům patří i klamání spotřebitele a falšování. Typickým pochybením je zneužití označení sýr a smetana při použití náhražek, dále zneužití chráněného označení původu, například u parmezánu.

Mírné zlepšení oproti předchozímu roku lze podle inspekce konstatovat u poskytování informací o alergenních látkách v jídle. Z 2503 kontrol zjistili inspektoři pochybení ve 12 procentech.

Prohřešek měl nejčastěji podobu neposkytnutí informace, nesrozumitelné nebo zavádějící údaje, případně označení alergenů pomocí číselných kódů bez dalšího vysvětlení. V několika případech kontroly SZPI odhalily nedeklarovanou přítomnost lepku.

O rok dříve chybovala téměř každá pátá kontrolovaná provozovna.