„KKCG se domnívá, že kroky, jimiž se management jednotlivých společností snaží vzniklou situaci řešit, odporují obvyklým standardům i opakovaným prohlášením členů orgánů společnosti činěných na valných hromadách,“ zdůvodnila svolání valné hromady ředitelka komunikace KKCG Dana Dvořáková.

„Máme obavu, že se aktuální vývoj ve skupině ocitl mimo kontrolu managementu, který se snaží negativnímu vývoji čelit i za cenu velice nestandardních kroků, potenciálně poškozujících věřitele a především akcionáře,“ dodala.

Upozornila, že KKCG bylo opakovaně představenstvem společnosti ujišťováno, že insolvence u žádné z firem skupiny nehrozí. „Bezprostředně poté ale soud rozhodl o úpadku hned u třech vítkovických firem,“ dodala.

Prakticky bez výsledku skončila čtvrteční mimořádná valná hromada strojírenské společnosti Vítkovice.

Vedení firmy hromadu svolalo na žádost největšího menšinového akcionáře společnosti KKCG Industry

FOTO: Pavel Karban, Právo

 Valná hromada odmítla sdělit jakékoliv informace

Na valné hromadě se KKCG k informacím o ekonomické stabilitě firmy nic nedozvěděla. Valná hromada je totiž odmítla sdělit. „Kvalifikovaný akcionář nemá právo svolat valnou hromadu pouze za účelem zjištění informací o společnosti a jejich projednání,“ zdůvodnil předseda hromady Marek Gocman.

Mluvčí Vítkovic Eva Kijonková doplnila, že společnost není kótovaná na burze. „Čili takovéto svolávání valné hromady o informacích pro informace, které neslouží k ničemu jinému, neslouží k žádnému rozhodování valné hromady, je v rozporu se zákonem,“ upozornila.

Představenstvo se podle ní rozhodlo postupovat striktně podle zákona. „Svolalo valnou hromadu, aby se ochránilo a aby učinilo zadost vůči požadavku menšinového akcionáře, ale zároveň na ni konstatovalo, že program jednání je v rozporu se zákonem, a proto menšinovému akcionáři, který informace v rozporu se zákonem požaduje, neposkytne,“ uvedla.

Neposkytnutí informací vyvolalo mezi akcionáři nelibost

Neposkytnutí informací se KKCG hrubě nelíbí. Má navíc za to, že právě představenstvo Vítkovic porušilo zákon. Ředitelka komunikace v KKCG Dvořáková poukázala na to, že největší akcionář Jan Světlík prostřednictvím právního zástupce sdílení jakýchkoli informací s dalšími akcionáři odmítl.

„V důsledku tak dalším akcionářům prozradil, že všichni akcionáři nemají stejná práva a nárok na informace,“ myslí si Dvořáková.

KKCG je podle ní připravena spolu s dalšími minoritními akcionáři podniknout kroky k ochraně svých práv.

Prakticky bez výsledku skončila čtvrteční mimořádná valná hromada strojírenské společnosti Vítkovice.

KKCG reagovala na špatnou finanční situaci některých členů skupiny, do které Vítkovice patří..

FOTO: Pavel Karban, Právo

To, že ani další minoritní akcionáři nejsou se závěry valné hromady spokojeni, potvrdil jeden z nich, Aleš Herma. „Když nebudou poskytnuty informace o skupině, bude to mít negativní dopad. Každý soudný člověk si z toho vyvodí informaci, že problémy jsou velké. Takový postup vyděsí věřitele i zaměstnance," míní.

Problémy mají tři firmy skupiny Vítkovice Machinery Group

Společnost Vítkovice je součástí skupiny Vítkovice Machinery Group, která sestává z více než třiceti firem a zaměstnává přibližně osm tisíc lidí.

V letošním roce se dostaly do problémů některé firmy ze skupiny, tři z nich: Vítkovice Power Engineering, Vítkovice Envi a Vítkovice Gearworks, už Krajský soud v Ostravě poslal do úpadku.[celá zpráva]