Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně nezměnil a zůstal na hodnotě 95,2. Ve srovnání s říjnem 2015 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

Nejvyšší jistota zaměstnání v historii

„Spotřebitelská důvěra je nejen vyšší než před měsícem i před rokem, ale je navíc na historickém rekordu od ledna 1998, tedy od momentu zahájení průzkumu,“ připomněla hlavní ekonomka České bankovní asociace Eva Zamrazilová.

„Spotřebitelé mají nejvyšší jistotu zaměstnání v historii, inflace ani možného zhoršení své finanční situace se zatím neobávají. Na silnou důvěru spotřebitelů navazují dobré vyhlídky obchodníků, kteří jsou optimističtější než v září i před rokem,“ dodala Zamrazilová.

„Dnes zveřejněné údaje o důvěře v ekonomice potvrzují dosavadní trend růstu české ekonomiky, který je tažený na poptávkové straně spotřebou domácností, na straně nabídky průmyslem a službami,” řekl Novinkám ekonom ČSOB Petr Dufek.

„Spoléhat proto můžeme i nadále na další pokles nezaměstnanosti a růst reálných mezd, ke kterým tentokrát výrazněji přispěje i veřejný sektor,” dodal.

Rekordně vysoká důvěra spotřebitelů

Indikátor spotřebitelské důvěry se v říjnu meziměsíčně zvýšil o 2,5 bodu na hodnotu 108,9. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se mírně snížily. Úmysl spotřebitelů spořit se v porovnání se zářím zvýšil. Obavy spotřebitelů z růstu cen se téměř nezměnily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů vyšší.

Spotřebitelé mají nejvyšší jistotu zaměstnání v historii, inflace ani možného zhoršení své finanční situace se zatím neobávají. Eva Zamrazilová, hlavní ekonomka ČBA

„I když nezaměstnanost dosahuje rekordně nízkých hodnot a růst mezd akceleruje, soukromá spotřeba roste pouze pozvolna. Domácnosti totiž začaly ve velkém investovat do nemovitostí, což se rychle projevilo ve vývoji jejich cen,“ sdělil Novinkám ekonom Komerční banky Viktor Zeisel.

Nálada ve stavebnictví špatná, ale mírně se zlepšila

„Důvěra v českou ekonomiku dosáhla nejvyšší hodnoty od ledna. Relativně dobrá je situace ve všech sektorech kromě stavebnictví. To nadále trpí nedostatkem investic ze strany veřejného sektoru,“ domnívá se ekonom Zeisel.

I tak se důvěra ve stavebnictví v říjnu meziměsíčně zvýšila o 2 body na hodnotu 74,5. Hodnocení současné ekonomické situace se však ve stavebních podnicích nezměnilo. Oproti září se nezměnilo ani hodnocení celkové poptávky po stavebních pracích.

Spoléhat proto můžeme i nadále na další pokles nezaměstnanosti a růst reálných mezd.Petr Dufek, ČSOB

Respondenti očekávají pro příští tři měsíce pokles tempa stavební činnosti a růst zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se zvýšila. V meziročním srovnání je ale důvěra podnikatelů ve stavebnictví nižší.

Setrvale dobrá nálada ve službách a obchodu

V říjnu se indikátor důvěry v odvětví obchodu oproti září zvýšil o 2,3 bodu na hodnotu 99,6. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se zvýšilo. Zásoby zboží se téměř nezměnily. Celkově je důvěra v obchodě oproti minulému roku rovněž vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb důvěra podnikatelů v říjnu zůstala na hodnotě 95,6. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se oproti září nezměnilo. Hodnocení poptávky v říjnu se téměř nezměnilo, stejně tak i její očekávání pro příští tři měsíce. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

V průmyslu se v říjnu důvěra podnikatelů meziměsíčně mírně snížila o 0,6 bodu na hodnotu 96,5. Průmyslové podniky začínají výrazněji vnímat nedostatek zaměstnanců.